Lietuvos auditorių rūmų atstovai 2007-03-09 dalyvavo susitikime su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariais. Buvo aptartos energetikos įmonių veiklos sąnaudų audito atlikimo problemos ir numatytos priemonės jų sprendimui. Veiklos sąnaudų auditas yra auditoriaus teikiama paslauga kitokia nei finansinės atskaitomybės auditas, tačiau jis taip pat turėtų būti atliekamas ir auditoriaus nuomonė teikiama vadovaujantis Nacionaliniais arba Tarptautiniais audito standartais. Veiklos sąnaudų audito metu auditorius galėtų patikrinti energetikos įmonės vadovybės parengtą veiklos sąnaudų metinę ataskaitą, apie kurią pareikštų nuomonę. Susitikime buvo susitarta, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Lietuvos auditorių rūmai suderins veiklos sąnaudų audito atlikimo užduočių pobūdį, auditoriaus išvados ar audito ataskaitos formą bei turinį.