LAR atstovai dalyvavo susitikimuose 2007-02-08 su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir LR Ūkio ministerijos ir 2007-02-22 su VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais. Susitikimuose aptartos projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metu BPD priemones, audito atlikimo problemos ir numatytos priemonės jų sprendimui. Susitikimuose buvo susitarta, kad reikėtų surengti LAR ir šių institucijų atstovų darbo grupės susitikimą, kuriame būtų galima apsvarstyti aktualius techninius klausimus, peržiūrėti LAR parengtą pavyzdinę audito atlikimo sutartį, LAR parengtų rekomenduotinus audito įmonių parinkimo kriterijus ir kt. Taip pat apsikeista mintimis dėl audito svarbos tinkamam 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos įgyvendinimui.
Kviečiame susipažinti su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros pateiktomis pastabomis dėl mokėjimo prašymų informacijos.