Kviečiame susipažinti su Audito komiteto patvirtinta Rekomendacija „Auditoriaus išvada ir jos modifikavimas pagal Nacionalinius audito standartus“. Ši rekomendacija identifikuoja atvejus, kuriems esant auditorius turi atitinkamai modifikuoti auditoriaus išvadą, ir pateikia auditoriaus išvadų pavyzdžius konkrečiais atvejais.