Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Apskaitos ir mokesčių komitetas

Apskaitos ir mokesčių komitetas


Apskaitos ir mokesčių komitetas yra kolegialus LAR organas, sudaromas LAR Prezidiumo nutarimu 3 metų laikotarpiui.

Šio komiteto tikslai:
 • teikti pasiūlymus dėl apskaitos ir mokesčių teisinio reglamentavimo;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis siekiant teisės aktų ir jų įgyvendinimo aiškumo;  
 • šviesti visuomenę aiškinant apskaitos ir mokesčių teisinį reglamentavimą;
 • skatinti auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, tobulinant apskaitos ir mokesčių sistemą, svarstant teisės aktų pakeitimus ir papildymus.
Apskaitos ir mokesčių komitetas atlieka šias funkcijas:
 • analizuoja Lietuvos apskaitos ir mokesčių teisinį reglamentavimą;
 • teikia pasiūlymus dėl apskaitą ir mokesčius reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
 • teikia pastabas dėl apskaitą ir mokesčius reglamentuojančių teisės aktų projektų;
 • teikia pastabas valstybinėms institucijoms dėl teisės aktų išaiškinimų ir komentarų, siekiant didesnio jų aiškumo ir lengvesnio praktinio taikymo;
 • teikia pasiūlymus valstybinėms institucijoms dėl mokesčių mokėtojų aptarnavimo, švietimo, konsultavimo gerinimo;
 • teikia pasiūlymus dėl auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo programos ir temų;
 • teikia išaiškinimus į LAR prezidiumo, LAR direktoriaus, kitų LAR organų ir LAR narių paklausimus pagal savo kompetenciją ;
 • vykdo kitas funkcijas, susijusias su komiteto ir LAR tikslų įgyvendinimu.

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2014-07-022020 m. visuotinis LAR narių susirinkimas perkeliamas iš 2020 m. gruodžio 18 d. Susirinkimas bus sušauktas per 45 kalendorines dienas po LR Vyriausybės draudimo organizuoti masinius renginius, kuriuose dalyvauja iki 350 asmenų, panaikinimo

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.