LAR susipažino su kai kurių projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, konkursų pirkimo dokumentais audito paslaugoms pirkti ir atkreipia Jūsų dėmesį į šiuos nustatytus netinkamus reikalavimus: