LAR kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą prie LRV atkreipiant dėmesį, kad audito paslaugas perkančių organizacijų skelbiamuose viešuose konkursuose (skelbiami konkursai projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, auditui atlikti) yra reikalaujama iš tiekėjų (audito įmonių) apdrausti civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu suma ne mažesne kaip 100 000 Lt.