Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Lietuvos auditorių rūmų informacija dėl viešųjų audito paslaugų pirkimo konkursų sąlygų


Lietuvos auditorių rūmų informacija dėl viešųjų audito paslaugų pirkimo konkursų sąlygų 
 
Lietuvos auditorių rūmai informuoja apie viešųjų audito paslaugų pirkimo konkursų sąlygų atitikimą LR viešųjų pirkimų įstatymui:

    1. Reikalavimas, kad audito įmonėje dirbtų 3 ar daugiau auditorių.

Lietuvos auditorių rūmų nuomone, šis reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją (prieštarauja LR viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 2 dalies nuostatai). Nepagrįstai susiaurinamas potencialių audito paslaugų teikėjų sąrašas nuo 213 iki 21 kai nemažiau kaip 3 auditoriai, – iki 9 kai nemažiau kaip 4 auditoriai ir – iki 3 kai nemažiau kaip 5 auditoriai.
    1. Nustatymas, kad audito įmonė turi turėti patirties audituojant valstybines institucijas, valstybines įmones ar viešąsias įstaigas, nors viešasis pirkimas organizuojamas dėl projektų finansuojamų iš ES struktūrinių fondų.

Lietuvos auditorių rūmų nuomone, toks reikalavimas nepagrįstai diskriminuoja tiekėjus, nes valstybinių institucijų, valstybinių įmonių ar viešųjų įstaigų audito atlikimo metodika iš esmės skiriasi nuo paramos ar kitų specialiųjų fondų finansuojamų projektų lėšų panaudojimo audito atlikimo metodikos (neatitinka LR viešųjų pirkimų įstatymo 35-36 str.nuostatų).
Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonė:
  • 1 punkte išdėstyto kvalifikacijos reikalavimo teisėtumas priklausytų nuo konkrečios numatomos sudaryti sutarties (pvz. jos apimties). Perkančioji organizacija turi nustatyti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, proporcingus pirkimo objektui. Reikalavimas dėl auditorių, dirbančių įmonėje, skaičiaus būtų laikomas diskriminaciniu, jei perkančioji organizacija nenustatytų, kad šį reikalavimą jungtinės veiklos sutarties šalys gali tenkinti kartu. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad LR viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 3 dalyje įtvirtinta galimybė tiekėjui remtis trečiųjų ūkio subjektų ištekliais.
  • 2 punkte išdėstytas reikalavimas dėl patirties audituojant valstybines institucijas, valstybines įmones ar viešąsias įstaigas gali būti laikomas nepagrįstu tik tuomet, jei tokia patirtis visai neturi įtakos numatomos sutarties atlikimo sėkmei. Perkančioji organizacija turėtų kelti arba bendresnio pobūdžio reikalavimą (turėti bet kokio audito patirties), arba reikalavimą, susijusį su pirkimo objektu apimties ir/ar paslaugos atlikimo pobūdžio atžvilgiu. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tiekėjai turi teisę kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų ar teikti perkančiajai organizacijai pretenzijas LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat apskųsti perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus. Tuo tarpu Lietuvos auditorių rūmų, kurie nėra konkursų tiekėjai, pareikštos perkančiajai organizacijai pretenzijos dėl nustatytų sąlygų neturi jokios juridinės galios.2020 m. visuotinis LAR narių susirinkimas perkeliamas iš 2020 m. gruodžio 18 d. Susirinkimas bus sušauktas per 45 kalendorines dienas po LR Vyriausybės draudimo organizuoti masinius renginius, kuriuose dalyvauja iki 350 asmenų, panaikinimo

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.