Informuojame, kad Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos audito įstatymo pakeitimus 2006-05-09 nutarimu Nr. N-57 (Žin., 2006, Nr. 52-1927) patvirtino Audito įmonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių pakeitimus:
  1. Susiaurintas audito įmonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas – nuo 2006 m. birželio 1 d. apimantis tik veiklą, numatytą Lietuvos Respublikos audito įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 (auditas) ir 2 (paramos ar kitų specialiųjų fondų finansuojamų projektų lėšų panaudojimo patikrinimai) punktuose.
  2. Pakeistas metinis minimalus civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumos dydis – nuo 2006 m. birželio 1 d. šis dydis visoms audito įmonėms, draudžiančioms civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, turi būti nemažesnis kaip 100000 litų vienam draudiminiam įvykiui.