Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo informacinis pranešimas auditoriams:
Nurodome, kad tuo atveju, kai Jūs teikiate Lietuvos auditorių rūmams ar kitoms institucijoms informaciją apie kitą auditorių, Jūs privalote apie tai informuoti ir pastarąjį auditorių. Prašome laikytis Auditorių profesinės etikos kodekso 6.1 punkto reikalavimo – Auditorių tarpusavio santykiai grindžiami mandagumo, taktiškumo, sąžiningumo, draugiškumo ir pasitikėjimo nuostatomis.