Vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus Vido Grigoraičio 2005-12-30 įsakymu Nr.V-130 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, paskelbtu 2006-01-10 leidinyje „Valstybės žinios“ nustatytas audito planavimo ir atskaitomybės dokumentų bei audito darbo dokumentų 10 m. saugojimo terminas. Visas dokumento tekstas „Valstybės žinios“, 2006-01-10, Nr.3.