1. Dėl LAR prezidiumo metinio pranešimo.
1.1. LAR prezidiumo metinis pranešimas.

3. Dėl nepriklausomos auditoriaus išvados dėl LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. bei LAR veiklos audito ataskaitos.
3.1. Nepriklausomo auditoriaus išvada.
3.2. Auditoriaus ataskaita apie finansines ataskaitas.
3.3. LAR veiklos audito ataskaita.

4. Dėl LAR biudžeto vykdymo ir LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo.
4.1. Biudžeto 2012-09-01/2013-08-31 vykdymas.
4.2. LAR metinės finansinės ataskaitos 2012-09-01/2013-08-31.

5. Dėl LAR veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.
5.1. LAR veiklos ataskaita už laikotarpį 2012-09-01 iki 2013-08-31.

6. Dėl LAR biudžeto laikotarpiui nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. pakeitimo ir LAR biudžeto laikotarpiui nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo. 

6.1. LAR biudžeto laikotarpiui nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. pakeitimo aiškinamasis raštas.
6.2. LAR biudžeto laikotarpiui nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. aiškinamasis raštas.

7. Dėl Audito kokybės kontrolės komiteto metinio pranešimo.
7.1. Audito kokybės kontrolės komiteto metinis pranešimas.

8.1. Dėl Etikos komiteto metinio pranešimo. 
8.1. Etikos komiteto metinis pranešimas

9.1. Dėl Lietuvos auditorių rūmų konfidencialios informacijos apsaugos tvarkos aprašo tvirtinimo. 
9.1.1. Lietuvos auditorių rūmų konfidencialios informacijos apsaugos tvarkos aprašo projektas.