1. Dėl LAR prezidiumo metinio pranešimo.
1.1. LAR prezidiumo metinis pranešimas.

7. Dėl Audito įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIP-3407 vertinimo.
7.1. Audito istatymo 28, 44, 60 straipsniu pakeitimo lyginamasis projektas.
7.2. Papildomai paaiškinimai ir skaičiavimai.

8. Dėl nepriklausomos auditoriaus išvados dėl LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. bei LAR veiklos audito ataskaitos.
8.1. LAR auditoriaus išvada
8.2. LAR veiklos audito ataskaita

9. Dėl LAR biudžeto vykdymo ir LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo.
9.1. Biudžeto 2011-09-01/2012-08-31 vykdymas.
9.2. LAR balansas 2012-08-31.
9.3. LAR veiklos rezultatų ataskaita 2012-08-31.
9.4. Aiškinamasis raštas.

10. Dėl LAR veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.
10.1. LAR veiklos ataskaita už laikotarpį 2011-09-01 iki 2012-08-31.

11. Dėl Audito kokybės kontrolės komiteto metinio pranešimo.
11.1. Audito kokybės kontrolės komiteto metinis pranešimas.

12. Dėl Etikos komiteto metinio pranešimo.
12.1. Etikos komiteto metinis pranešimas.

18. Dėl LAR biudžeto laikotarpiui nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. patikslinimo ir biudžeto laikotarpiui nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo.
18.1. LAR biudžetas 2012-09-01 / 2013-08-31 m.
18.2. LAR biudžetas 2013-09-01 / 2014-08-31 m.