1. Dėl LAR prezidiumo metinio pranešimo.
1. LAR prezidiumo metinis pranešimas.

2. Dėl nepriklausomos auditoriaus išvados dėl LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. bei LAR veiklos audito ataskaitos.
2.1. LAR veiklos audito ataskaita 2011-12-03.
2.2. LAR auditoriaus išvada 2011-12-03.

3. Dėl LAR biudžeto vykdymo ir LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo.
3.1. Biudžeto 2010-09-01/2011-08-31 vykdymas.
3.2. LAR veiklos rezultatų ataskaita 2011-08-31.
3.3. LAR balansas 2011-08-31.
3.4. Aiškinamasis raštas.

4. Dėl LAR veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.
4.1. LAR veiklos ataskaita už laikotarpį 2010-09-01 iki 2011-08-31.

6. Dėl Audito kokybės kontrolės komiteto metinio pranešimo.
6.1. Audito kokybės kontrolės komiteto metinis pranešimas.

7. Dėl Etikos komiteto metinio pranešimo.
7.1. Etikos komiteto metinis pranešimas.

8. Dėl LAR strateginio 2012-2014 metų veiklos plano tvirtinimo.
8.1. LAR strateginio 2012-2014 metų veiklos planas.

11. Dėl LAR biudžeto laikotarpiui nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. patikslinimo ir biudžeto laikotarpiui nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo.
11.1. LAR Biudžeto 2011-09-01 / 2012-08-31 m.
11.2. LAR Biudžeto 2012-09-01 / 2013-08-31 m.

12. Dėl LAR Auditorių garbės teismo nuostatų pakeitimo.
12.1. LAR Auditorių garbės teismo nuostatai.