Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

LAR visuotinis


1. Dėl LAR prezidiumo metinio pranešimo.
1. LAR prezidiumo metinis pranešimas.

2. Dėl nepriklausomos auditoriaus išvados dėl LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. bei LAR veiklos audito ataskaitos.
2.1. LAR veiklos audito ataskaita 2011-12-03.
2.2. LAR auditoriaus išvada 2011-12-03.

3. Dėl LAR biudžeto vykdymo ir LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo.
3.1. Biudžeto 2010-09-01/2011-08-31 vykdymas.
3.2. LAR veiklos rezultatų ataskaita 2011-08-31.
3.3. LAR balansas 2011-08-31.
3.4. Aiškinamasis raštas.

4. Dėl LAR veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.
4.1. LAR veiklos ataskaita už laikotarpį 2010-09-01 iki 2011-08-31.

6. Dėl Audito kokybės kontrolės komiteto metinio pranešimo.
6.1. Audito kokybės kontrolės komiteto metinis pranešimas.

7. Dėl Etikos komiteto metinio pranešimo.
7.1. Etikos komiteto metinis pranešimas.

8. Dėl LAR strateginio 2012-2014 metų veiklos plano tvirtinimo.
8.1. LAR strateginio 2012-2014 metų veiklos planas.

11. Dėl LAR biudžeto laikotarpiui nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. patikslinimo ir biudžeto laikotarpiui nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo.
11.1. LAR Biudžeto 2011-09-01 / 2012-08-31 m.
11.2. LAR Biudžeto 2012-09-01 / 2013-08-31 m.

12. Dėl LAR Auditorių garbės teismo nuostatų pakeitimo.
12.1. LAR Auditorių garbės teismo nuostatai. 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.