Kviečiame susipažinti su medžiaga 2010-12-10 visuotinio LAR narių susirinkimo klausimais:

1. Dėl LAR prezidiumo metinio pranešimo.
LAR prezidiumo metinis pranešimas

2. Dėl Auditoriaus išvados apie LAR metines finansines ataskaitas bei veiklos ataskaitą.
Nepriklausomo auditoriaus išvada
Audito ataskaita
LAR veiklos audito ataskaita

3. Dėl LAR biudžeto vykdymo ir LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2009-07-01 iki 2010-08-31 tvirtinimo.
LAR biudžeto vykdymo už laikotarpį nuo 2009-07-01 iki 2010-08-31 ataskaita
Balansas pagal 2010-08-31 duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010-08-31 duomenis
Finansinių ataskaitų, sudarytų už laikotarpį nuo 2009-07-01 iki 2010-08-31, aiškinamasis raštas

4. Dėl LAR veiklos ataskaitos tvirtinimo.
LAR veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2009-07-01 iki 2010-08-31
Priedas prie LAR veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2009-07-01 iki 2010-08-31

5. Dėl kandidatūrų į LAR prezidento pareigas iškėlimo.
Kandidatų į LAR prezidento pareigas registracijos lapas

6. Dėl kandidatūrų į LAR prezidiumo narius iškėlimo.
Kandidatų į LAR prezidiumo narius registracijos lapas

7. Dėl kandidatūrų į Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos narius iškėlimo.
Kandidatų į Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos narius registracijos lapas

8. Dėl kandidatūrų į Etikos komiteto narius iškėlimo.
Kandidatų į Etikos komiteto narius registracijos lapas

9. Dėl Audito kokybės kontrolės komiteto metinio pranešimo.
Audito kokybės kontrolės komiteto metinis pranešimas

10. Dėl Etikos komiteto metinio pranešimo.
Etikos komiteto veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2009-07-01 iki 2010-08-31

15. Dėl LAR biudžeto už laikotarpį nuo 2011-09-01 iki 2012-08-31 tvirtinimo.
LAR biudžetas nuo 2011-09-01 iki 2012-08-31

16. Dėl LAR garbės nario vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo.
LAR garbės nario vardo suteikimo nuostatai