Kviečiame susipažinti su medžiaga 2009-09-18 visuotinio LAR narių susirinkimo klausimais:

1. Dėl LAR prezidiumo metinio pranešimo.
LAR prezidiumo metinis pranešimas

3. Auditoriaus išvada apie 2008 m. LAR metines finansines ataskaitas bei veiklos ataskaitą.
Auditoriaus išvada
Audito ataskaita
Auditoriaus ataskaita atlikus LAR veiklos auditą

4. Dėl LAR biudžeto vykdymo ir LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2009-06-30 tvirtinimo.
LAR balansas
LAR veiklos rezultatų ataskaita
LAR biudžeto vykdymo už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2009-06-30 ataskaita
Finansinių ataskaitų, sudarytų už laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d. aiškinamasis raštas 

5. Dėl LAR veiklos ataskaitos tvirtinimo.
LAR veiklos ataskaita nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d.
LAR strateginio veiklos plano laikotarpyje nuo 2008-07-01 iki 2009-06-30 įgyvendinimas

6. Audito kokybės kontrolės komiteto metinis pranešimas
Audito kokybės kontrolės komiteto metinis pranešimas

7. Etikos komiteto metinis pranešimas
Etikos komiteto veiklos ataskaita

14. Dėl LAR biudžeto nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. bei nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo.
LAR biudžetas nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. ir nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 d. rugpjūčio 31 d.
LAR biudžeto projekto nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. ir nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 d. rugpjūčio 31 d. aiškinamasis raštas