Informuojame, kad LAR prezidiumo nutarimu Nr. 3.16 yra nuspręsta įkurti LAR apskaitos ir mokesčių komitetą, kuris nagrinėtų su apskaita ir mokesčiais susijusius klausimus, formuotų LAR poziciją šiose srityse, konsultuotų LAR narius. LAR tinklapyje yra pateiktas LAR apskaitos ir mokesčių komiteto darbo reglamento projektas, todėl prašome Jūsų iki 2010-04-09 teikti pastabas ir pasiūlymus dėl šio projekto el. pašto adresu lar@lar.lt