2010 m. sausio 25 d. LAR patalpose LAR prezidento S. Lapšinsko iniciatyva buvo organizuotas Bendrą pareiškimą pasirašiusių auditorių organizacijų atstovų pasitarimas, siekiant suformuoti vieningą auditorių poziciją dėl Audito įstatymo pakeitimo projekto įstatymo (Nr. 4292-01) ir pristatyti ją LR finansų ministerijai.
. sausio 26 d. įvyko susitikimas LR finansų ministerijoje dėl LR Audito įstatymo pakeitimo projekto įstatymo (Nr. 4292-01). Susitikime dalyvavo ir VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos ir LR finansų ministerijos atstovai. Susitikimo metu LAR atstovai išdėstė savo pastabas ir pasiūlymus dėl LR audito įstatymo pakeitimo įstatymo projekto tobulinimo. Susitikimo dalyviai sutarė, kad LR audito įstatymo pakeitimo įstatymo projektas yra tobulintinas, ypač viešosios priežiūros ir audito paslaugų draudimo srityse. Nuspręsta iš esmės peržiūrėti LR audito įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir pataisyti pagal susitikimo metu išsakytas pastabas ir pasiūlymus.