2011-12-23 2011 m.  gruodžio 9 d. įvyko visuotinis LAR narių susirinkimas

2011-12-23 Dėl auditoriaus išvados ir audito ataskaitos pasirašymo elektroniniu parašu


2011-12-21 Dėl diskusijos "Dėl įrodymų rinkimo, taikant 0 procentų PVM tarifą"

2011-12-21 Dėl seminaro "Kvalifikacijos kėlimo programos - auditorių profesinis tobulėjimas"


2011-12-21 Dėl Audito ir apskaitos tarnybos parengtos Aiškinamojo rašto suvestinės

2011-12-19 Dėl 2011-12-19 Prezidiumo posėdžio Nr. 23

2011-12-16 Vertybinių popierių komisijos informacija dėl skolos vertybinių popierių pripažinimo finansinėse ataskaitose


2011-12-12 2011 m. gruodžio 9 d. įvyko visuotinis LAR narių susirinkimas

2011-12-08 Savaitraštyje „Buhalterija“ – straipsnis apie LAR Apskaitos ir mokesčių komitetą

2011-11-30 Europos Komisija išleido teisės aktų projektus dėl reformos audito rinkoje


2011-11-30 Kvietimas

2011-11-25 Audito ir apskaitos tarnyba kviečia į nemokamą konsultaciją

2011-11-24 8-asis „AAM aktualijų“ boulingo taurės turnyras


2011-11-21 Dėl LAR bendradarbiavimo su Valstybine mokesčių inspekcija


2011-11-18 Dėl Tarptautinės buhalterių federacijos tarybos susirinkimo


2011-11-14 Dėl LAR darbo

2011-11-08 Dėl visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo


2011-11-08 Dėl 2011-11-14 Prezidiumo posėdžio Nr. 20

2011-11-05 Del rekomenduotinų klausimų ankstesniam auditoriui

2011-11-05 Dėl auditoriaus išvados ir audito ataskaitos teikimo Juridinių asmenų registrui

2011-10-25 Paskelbtas straipsnis leidinyje "Buhalterija"

2011-10-25 Dėl seminaro „Auditas viešajame sektoriuje: koks jis?“

2011-10-21 Dėl auditoriaus išvados ir audito ataskaitos teikimo Juridinių asmenų registrui

2011-10-11 Skelbiamas Buhalterių profesionalų etikos kodekso vertimas


2011-10-11 Skelbiamas Audito komiteto pranešimas


2011-10-05 Paskelbtas straipsnis leidinyje "Verslo žinios"

2011-10-04 Dėl 2011-10-10 Prezidiumo posėdžio Nr. 18

2011-09-01 Dėl užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų

2011-08-23 Informacija LAR skolingiems juridiniams ir fiziniams asmenims

2011-06-27 Dėl LAR strateginio 2012-2014 metų veiklos plano

 

 

2011-01-18 Dėl Lietuvos Respublikos audito įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatos


2011-12-01 Dėl Audito ir apskaitos tarnybos apžvalgos dėl viešojo intereso įmonių 2009 m. finansinių ataskaitų auditorių išvadų


2011-01-01 Dėl lektoriaus Mindaugo Juknos straipsnio apie pagrindinius tarptautinių audito standartų pasikeitimus

Vidaus auditorių asociacija š. m. kovo 25 d. Vilniuje organizuoja pavasarinę tarptautinio lygio konferenciją, kurioje pranešimus aktualiausiomis temomis skaitys tarptautiniai ir vietiniai ekspertai, turintys didelę patirtį vidaus audito profesinėje bei visuomeninėje veikloje. Konferencijos dalyviams bus puiki galimybė išgirsti naujausias vidaus audito tendencijas, aktualijas, profesionalias įžvalgas ir patarimus. Išsamesnę informaciją apie konferenciją rasite čia.
Konferencija organizuojama Novotel viešbutyje, Gedimino pr. 16, Vilnius.
Kontaktinis asmuo Jurgita Kvetkauskaitė Tel. 8 648 01453, el. paštas vaaregistracija@gmail.com