2010-12-21 Dėl 2010-12-10 visuotinio LAR narių susirinkimo

2010 m. gruodžio 10 d. visuotiniame LAR narių susirinkime vyko rinkimai LAR prezidento pareigoms užimti, į LAR prezidiumo ir Etikos komiteto narius.
LAR nariai nauja LAR prezidente išrinko Jurgitą Kirvaitienę, o LAR prezidiumo nariais - Joną Akelį, Oną Armalienę, Rimvydą Jogėlą, Žanetą Kovaliovą, Saulių Lapšinską, Genadij Makušev, Ritą Matulienę ir Dangutę Pranckėnienę. Minėtame visuotiniame LAR narių susirinkime Etikos komiteto nariais buvo išrinkti šie auditoriai:  Vita Jakutienė, Ingrida Pūrienė, Gediminas Vaskela, Bronė Stelmokienė, Rimvydas Bražionis, Jovita Siniauskienė, Milda Karčiauskienė.
LAR narius kviečiame susipažinti su 2010-12-10 visuotinio LAR narių susirinkimo protokolu ir pridedama medžiaga.

2010-11-26 Dėl kvalifikacijos kėlimo kursų ir išklausytų valandų

2010-11-10 Dėl 2010 m. gruodžio 10 d. visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo

2010-10-26 ADD_IS naudotojų apklausa

Lietuvos auditorių rūmai vykdo ADD_IS naudotojų apklausą, siekdami pagerinti ADD_IS naudojimo sąlygas, planuoti tolesnius ADD_IS tobulinimo darbus. Taip pat norime išsiaiškinti ADD_IS mokymų poreikį bei pageidaujamą jų pobūdį.

Maloniai prašome ADD_IS naudotojų ir tų, kurie svarsto įsigyti ADD_IS licenciją, skirti keletą minučių savo laiko ir atsakyti į anketos klausimus.

Užpildytas anketas prašome siųsti el. paštu toma.skiriute@lar.lt
.

Iš anksto dėkojame.

2010-10-13 Dėl 2010 m. spalio 22 d. neeilinio visuotinio LAR narių susirinkimo

2010-09-22 Dėl 2010 m. spalio 22 d. neeilinio visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo

2010-09-17 LAR mokymų projekto dalyviams - šimtametė Airijos auditorių patirtis

2010-08-23 Dėl privalomųjų draudimų koncepcijos patvirtinimo

Gerbiami auditoriai,

informuojame, kad TAPIS sistemoje yra pasklebtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl privalomųjų draudimų koncepcijos patvirtinimo" projektas.

Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų dėl šio projekto el. paštu - algimantas.vizgirda@lar.lt iki 2010-08-27.


2010-06-28 Dėl audito įmonės vidaus tvarkos, įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones

2010-06-14 Dėl prarasto audito įmonės pažymėjimo

Informuojame, kad prarastas audito įmonės pažymėjimas Nr. 001386 (išdavimo data 2010 m. vasario 5 d.)

2010-05-06 Audito rinkos apžvalga


2010-04-16 Dėl LAR atestuoto auditoriaus padėjėjų mokymų paslaugų pirkimo konkurso

Kviečiame dalyvauti Lietuvos auditorių rūmų atestuoto auditoriaus padėjėjų mokymų paslaugų pirkimo konkurse.
Prašome susipažinti su minėtų paslaugų pirkimo konkurso sąlygomis.
Pasiūlymų laukiame iki 2010 m. balandžio 28 d. 9 val. 00 min., taip pat atkreipiame dėmesį, kad vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami.

2010-04-09 Dėl nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, ir kriterijų, kuriais piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais

2010-04-07 Dėl 2010-04-12 Prezidiumo posėdžio darbotvarkės

2010-04-02 Dėl dalyvavimo Ekspertų ir vertintojų komisijos darbe

Kviečiame dalyvauti Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų Ekspertų ir vertintojų komisijos darbe. Būdami šios komisijos nariais galėsite prisidėti prie naujų auditorių atestavimo proceso.Ekspertų ir vertintojų komisija sudaroma kiekvienam egzaminui atskirai, jos nariai turi būti apskaitos, finansų, audito, mokesčių, teisės, ekonomikos, finansų valdymo, matematikos, statistikos ar informacinių technologijų specialistai. Komisijos narių darbas yra spręsti egzamino užduotis, o vėliau tikrinti ir vertinti kandidatų įgyti atestuoto auditoriaus vardą darbus. Darbas vyksta egzamino dieną. Egzaminai vyks:
▲     Bendrasis egzaminas – gegužės 21 d.;
▲     Teisės egzaminas – birželio 18 d.;
▲     Mokesčių egzaminas – liepos 16 d.;
▲     Apskaitos egzaminas – rugpjūčio 13 d.;
▲     Audito egzaminas – rugsėjo 17 d.Su Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų ekspertų ir vertintojų komisijos nariais sudaroma paslaugų teikimo sutartis.
 
Registracija ir išsamesnė informacija el. paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba tel. (8~5) 203 2872.


2010-04-02 Dėl Apskaitos ir mokesčių komiteto įsteigimo

2010-03-24 1-asis tarptautinis kokybės kontrolės standartas

2010-03-20 Lietuvos Respublikos audito įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

2010-03-02 Dėl LAR finansinių ataskaitų audito ir LAR veiklos audito atlikimo paslaugų pirkimo konkurso

26/02 Audito komiteto pranešimas dėl Nepriklausomo auditoriaus išvados

2010-02-22 Lietuvos auditorių rūmų 10-ies metų jubiliejus!

Gerbiami LAR nariai, Lietuvos atestuoti auditoriai, sveikiname jus visus su Lietuvos auditorių rūmų 10-ies metų jubiliejumi!Lygiai prieš 10 m. buvo įkurti Lietuvos auditorių rūmai, siekiant suvienyti Lietuvos atestuotus auditorius bendram darbui ir bendriems tikslams. Lietuvos auditorių rūmų nuveikti darbai - tai visų jūsų nuopelnas, todėl ši įsimintina data visiems mums yra labai svarbi. Tikimės, kad bendri mūsų norai, tikslai ir pastangos, padės toliau vystyti Lietuvos auditorių rūmų veiklą, aktyviai prisidėti tobulinant Lietuvos audito sistemą ir vystyti audito profesiją Lietuvoje. Dar karta visus jus sveikiname su šiuo Lietuvos auditorių rūmų jubiliejumi ir linkime jums gerų norų, gerų darbų ir dar geresnių rezultatų!LAR administracija Taip pat maloniai kviečiame susipažinti su LAR prezidento Sauliaus Lapšinsko sveikinimu LAR 10-ies metų jubiliejaus proga.

2010-02-26 Audito komiteto pranešimas „Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados(NEAKTUALUS)