Informuojame, kad LAR interneto svetainėje, meniu punkte Reglamentai --> Audito standartai, patalpintas 1-asis tarptautinis kokybės kontrolės standartas (TKKS) "Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė" lietuvių kalba, galiojantis nuo 2009 m. gruodžio 15 d.

Šis standartas (kartu su tarptautiniais audito standartais (TAS)) buvo peržiūrėtas ir perrašytas Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos "Clarity" projekto metu, siekiant padaryti standartus aiškesniais, suprantamesniais, efektyviau taikomais ir paprasčiau verčiamais. Patys standartų reikalavimai nepasikeitė, pasikeitė šių reikalavimų pateikimo forma, be to reikalavimai auditoriui ir audito įmonei išreiškiami žodžiu "turi" (angl. - shall), nurodančiu, ką auditorius ar audito įmonė privalo daryti, kad įvykdytų reikalavimus.

Perrašyti TAS ir TKKS susideda iš keturių dalių: įžangoje apibrėžtas kiekvieno standarto tikslas, objektas ir įsigaliojimo data; apibrėžimų skirsnyje pateikiami standarte naudojamų sąvokų apibrėžimai; reikalavimų skirsnyje išdėstyti reikalavimai, ką auditorius ar audito įmonė turi daryti, taikydami konkretų standartą; taikymo ir kitos aiškinamosios medžiagos skirsnyje pateikta išsamesnė informacija, kaip taikyti išdėstytus reikalavimus.

Nuo 2009 m. gruodžio 15 d. 1-ąjį TKKS privalo taikyti audito įmonės. Šį standartą anglų kalba galite rasti TBF interneto svetainėje, čia.