610-asis TAS  Vidaus auditorių darbo naudojimas
 
2009-12-16 Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos informacijos

2009-12-16: Lietuvos Respublikos audito įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

2009-12-14 Dėl Lietuvos auditorių rūmų apskaitos tvarkymo, finansinių ataskaitų sudarymo ir įgyvendinamo projekto finansų administravimo paslaugų pirkimo konkurso

2009-12-08 Dėl prarasto auditoriaus pažymėjimo

Informuojame, kad prarastas auditoriaus pažymėjimas Nr. 000339 (išdavimo data 2001 m. kovo 9 d.).

2009-11-18 Supaprastintas atviras konkursas Lietuvos auditorių rūmų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų sudarymo ir projekto finansų administravimo paslaugoms įsigyti

2009-0810 Dėl prarastų auditoriaus pažymėjimų

Informuojame, kad prarasti šie auditoriaus pažymėjimai Nr. 000263 (išdavimo data 2001 m. kovo 9 d.) ir Nr. 000316 (išdavimo data 2001 m. kovo 9 d.).


2009-08-07 18-tas Pasaulinis buhalterių kongresas

2010 m. lapkričio 8-11 d. Kvala Lumpūre (Malaizija) vyks Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) ir Malaizijos buhalterių instituto (MIA) organizuojamas 18-tas Pasaulinis buhalterių kongresas (WCOA 2010).
Visa informacija skelbiama oficialioje Pasaulinio buhalterių kongreso interneto svetainėje, adresu: http://www.wcoa2010kualalumpur.com/index.html


2009-08-07 Tarptautinės audito ir užtikrinimo standartų tarybos išleistas leidinys dėl tarptautinių audito standartų taikymo

2009-08-07 2009 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planas

2009-07-02 Audito komiteto pranešimas „Dėl naujos auditoriaus išvados, kai audituotos finansinės ataskaitos buvo įmonės vadovybės pakoreguotos

2009-07-01 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

2009-06-30 Dėl dalyvavimo darbo grupėje LAR strateginio plano ir LAR statuto projektams parengti

2009-06-30 Dėl dalyvavimo darbo grupėje dėl LR audito įstatymo pakeitimo

2009-06-12 Europos buhalterių federacija paskelbė Politikos pareikšimą dėl Tarptautinių audito standartų

2009-06-09 Audito komiteto pranešimas „Dėl auditoriaus išvados tvirtinant laisvosios ekonominės zonos įmonės kapitalo investicijos dydį

2009-04-23 Kasmetinė LAR narių konferencija

2009-04-22 Audito komiteto pranešimas „Dėl finansinės krizės įtakos finansinių ataskaitų audito auditoriaus išvadai“ (NEAKTUALUS)
 
2009-04-21 Dėl sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies paramai skyrimo

2009-04-16 LAR funkcijų vykdymo mokestis

2009-04-15 Kviečiame dalyvauti darbo grupės veikloje

2009-04-15 Kviečiame dalyvauti darbo grupės veikloje

2009-04-15 Dėl audito įmonės civilinės atsakomybės draudimo

2009-04-07 Aktuali informacija

2009-03-24 Finansų direktorių konferencija 2009

2009-03-20 Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos pranešimo

2009-03-19 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

2009-03-16 Verslo apskaitos standartų rengimo principų projektas

2009-03-13 Kviečiame dalyvauti Organizacinio komiteto veikloje

2009-02-27 Audito komiteto pranešimas Dėl 2008 metų finansinių ataskaitų audito auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų (NEAKTUALUS)

2009-02-20 Audito komiteto pranešimas „Dėl 2008 metų finansinių ataskaitų audito auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų“ (NEAKTUALUS)