Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

2008

20082008-12-04 LAR priimti į TBF narių tarpą

2008-10-17 Rekomenduojama techninė užduotis dėl projekto išlaidų atitikties projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygoms patikrinimo

2008-10-08 Leidinys "Buhalterių profesionalų etikos kodeksas. Tarptautiniai audito standartai"

2008-08-26 Visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas

2008-08-21 Lietuvos auditorių rūmų veiklą reglamentuojančių pagrindinių dokumentų projektai

2008-08-19 Audito Direktyvos įgyvendinimas valstybėse narėse

2008-07-23 LR audito įstatymas

2008-07-18 LR įmonių finansinės atskaitomybės ir LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymai

2008-07-18 LRV nutarimas įgyvendinantis LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 14 str. 16 ir 17 dalis

2008-07-14 TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso vertimo į lietuvių kalbą įvertinimas

2008-07-14 TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso vertimo į lietuvių kalbą įvertinimas

2008-06-27 Kliento atliktų piniginių operacijų bei įtartinų ir neįprastų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalų tvarkymo taisyklės

2008-06-16 Komisijos Rekomendacija 2008/IV/5 dėl audito įmonių atsakomybės ribojimo

2008-06-16 4-asis FEE kasmetinis Europos SME/SMP kongresas

2008-05-09 Komisijos Rekomendacija 2008/362/EB

2008-05-06 ES struktūrinės paramos finansavimas / priemonė "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse"

2008-04-17 Viešieji pirkimo konkursai

2008-04-14 Direktyva 2008/30/EB iš dalies keičianti Direktyvos 2006/43/EB nuostatas

2008-04-07 LAR organizuojamų kvalifikacinių auditoriaus egzaminų tarptautinis pripažinimas

2008-03-15 JPA International siūlo bendradarbiauti

2008-02-07 LR vertybinių popierių komisijos kreipimasis dėl Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymo priežiūros

2008-01-14 Nacionalinių ir Tarptautinių audito standartų palyginimas

2008-01-14 Europos Komisija siekia supaprastinimo bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityje (2)

2008-01-10 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas

2008-01-03 Tarptautinių audito standartų taikymo mažų ir vidutinių įmonių auditams vadovas


   2020 m. visuotinis LAR narių susirinkimas perkeliamas iš 2020 m. gruodžio 18 d. Susirinkimas bus sušauktas per 45 kalendorines dienas po LR Vyriausybės draudimo organizuoti masinius renginius, kuriuose dalyvauja iki 350 asmenų, panaikinimo

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.