AK pranešimas „Dėl auditoriaus išvados tikslinimo“ (2007-08-30) 

2007-08-17 Europos Komisijos Konsultacijos dėl auditoriaus atsakomybės rezultatai

2007-07-24 TBF Buhalterių etikos kodekso pakeitimas dėl „tinklo įmonės“ apibrėžimo

2007-07-12 Priimtas LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas

2007-06-27 Europos buhalterių federacijos pozicija dėl EK idėjų apie naują rekomendaciją dėl kokybės užtikrinimo

2007-06-06 Europos Komisijos idėjos apie naują rekomendaciją dėl kokybės užtikrinimo

2007-05-30 Standartų ir kodeksų apskaitos ir audito srityse laikymosi Lietuvoje ataskaita

2007-05-10 800-ojo TSA auditoriaus išvadų pavyzdžiai

2007-05-09 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl paslaugų vidaus rinkoje

2007-05-05 Tarptautiniai mokymosi standartai buhalteriams profesionalams

2007-05-02 Tarptautinės buhalterių federacijos atstovės vizitas Lietuvos auditorių rūmuose

2007-05-02 Diskusija „Europinės audito viešosios priežiūros sistemos kūrimo perspektyvos Lietuvoje“

2007-04-13 Europos buhalterių federacija teikia pozicija dėl EK dokumentų

2007-04-04 EK Konsultacija dėl auditoriaus atsakomybės ir jos įtakos Europos kapitalo rinkoms

2007-04-04 TBF Narystės įsipareigojimų nurodymai

2007-03-22 Susitikimas su Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisija dėl veiklos sąnaudų audito atlikimo

2007-03-22 Susitikimas su Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra dėl projektų audito atlikimo

2007-02-28 Susitikimai dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metų BPD priemones, audito atlikimo

2007-02-26 Audito komiteto pranešimas (NEAKTUALUS)

2007-02-26 Rekomendacija „Auditoriaus išvada ir jos modifikavimas pagal NAS“

2007-02-15 Audito komiteto pranešimas „Dėl labdaros ir paramos fondų finansinės veiklos patikrinimo, politinių partijų veiklos audito ir kitų įmonių / įstaigų, neprivalančių atlikti audito, finansinės atskaitomybės patikrinimo“ (NEAKTUALUS)