Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

2007

2007


 
 
AK pranešimas „Dėl auditoriaus išvados tikslinimo“ (2007-08-30) 

2007-08-17 Europos Komisijos Konsultacijos dėl auditoriaus atsakomybės rezultatai

2007-07-24 TBF Buhalterių etikos kodekso pakeitimas dėl „tinklo įmonės“ apibrėžimo

2007-07-12 Priimtas LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas

2007-06-27 Europos buhalterių federacijos pozicija dėl EK idėjų apie naują rekomendaciją dėl kokybės užtikrinimo

2007-06-06 Europos Komisijos idėjos apie naują rekomendaciją dėl kokybės užtikrinimo

2007-05-30 Standartų ir kodeksų apskaitos ir audito srityse laikymosi Lietuvoje ataskaita

2007-05-10 800-ojo TSA auditoriaus išvadų pavyzdžiai

2007-05-09 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl paslaugų vidaus rinkoje

2007-05-05 Tarptautiniai mokymosi standartai buhalteriams profesionalams

2007-05-02 Tarptautinės buhalterių federacijos atstovės vizitas Lietuvos auditorių rūmuose

2007-05-02 Diskusija „Europinės audito viešosios priežiūros sistemos kūrimo perspektyvos Lietuvoje“

2007-04-13 Europos buhalterių federacija teikia pozicija dėl EK dokumentų

2007-04-04 EK Konsultacija dėl auditoriaus atsakomybės ir jos įtakos Europos kapitalo rinkoms

2007-04-04 TBF Narystės įsipareigojimų nurodymai

2007-03-22 Susitikimas su Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisija dėl veiklos sąnaudų audito atlikimo

2007-03-22 Susitikimas su Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra dėl projektų audito atlikimo

2007-02-28 Susitikimai dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metų BPD priemones, audito atlikimo

2007-02-26 Audito komiteto pranešimas (NEAKTUALUS)

2007-02-26 Rekomendacija „Auditoriaus išvada ir jos modifikavimas pagal NAS“

2007-02-15 Audito komiteto pranešimas „Dėl labdaros ir paramos fondų finansinės veiklos patikrinimo, politinių partijų veiklos audito ir kitų įmonių / įstaigų, neprivalančių atlikti audito, finansinės atskaitomybės patikrinimo“ (NEAKTUALUS)
 2020 m. visuotinis LAR narių susirinkimas perkeliamas iš 2020 m. gruodžio 18 d. Susirinkimas bus sušauktas per 45 kalendorines dienas po LR Vyriausybės draudimo organizuoti masinius renginius, kuriuose dalyvauja iki 350 asmenų, panaikinimo

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.