2015 m. LAR organizuojami auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai Vilniuje vyks iki 2015 m. gruodžio 17 d.

Kursų pradžia 9 val. pabaiga 16.30 val. (jeigu kursų trukmė 8 ak. val.)
Darbotvarkė 8 ak. val. kursų trukmės.
Darbotvarkė 4 ak. val. kursų trukmės, kai pradžia nuo 9 val.
Darbotvarkė 4 ak. val. kursų trukmės, kai pradžia nuo 13.15 val.


LAR prezidiumas 2014 m. balandžio 14 d. posėdžio Nr. 7 metu priėmė nutarimą atsisakyti kvalifikacijos kėlimo kursų medžiagos spausdinimo, suteikiant galimybę kursų dalyviams gauti medžiagą elektroninėmis priemonėmis.

2015 m. spalio 12, 13, 15, 16 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2015.10.12IAuditoriaus išvada: 2016 metais įsigaliojančių naujų ir peržiūrėtų Tarptautinių audito standartų (TAS 700, 701, 702, 705, 260, 570) bei susijusių kitų standartų pasikeitimų apžvalga8Lina Drakšienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.10.13IProcedūros pradedant audito užduotį. Audito planavimas. Pirminės procedūros. Rizikos vertinimas. Reikšmingumo nustatymas.8Evaldas Grendaverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.10.15IAnalitinės procedūros8Lina Drakšienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
!!!!!
IŠ 2015.10.16 PERKELIAMA Į 2015.10.30
IIVerslo apskaitos standartai: aktualūs pakeitimai nuo 2016 m. ir situacijų analizė.8Ramunė Budrionytė 

2015 m. spalio 19-23 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2015.10.19

 IMetinės ir tarpinės finansinės atskaitomybės peržvalgos atlikimas8Evaldas Grenda!!!!!
keičiasi kursų vieta

LAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas
2015.10.20

 IMažų ir vidutinių įmonių auditas

8Evaldas Grenda!!!!!
keičiasi kursų vieta

LAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas
IŠ 2015.10.21
PERKELIAMA Į 2015.11.09
IIEfektyvus pardavimas

lektoriaus temos pristatymas
8Simonas Girdzijauskasderinama
2015.10.22

IAudito testai atsižvelgiant į įvertintą riziką tvirtinimų lygmeniu8Lina Drakšienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.10.23

IIDarbo kodekso pakeitimai8Paulius ČerkaLAR patalpose
Ukmergės 369A, Vilnius
III aukštas

2015 m. spalio 26-30 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2015.10.26

 IIMokesčių administravimo pasikeitimai nuo 2016 metų. Apskaitos naujovės 2015 ir 2016 metais. PVM statybos sektoriuje. Kiti naujausi mokesčių pakeitimai8Artūras Kapitanovasverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.10.27

 IIEfektyvus vadovavimas

lektoriaus temos pristatymas
8Alisa Miniotaitė!!!!!
keičiasi kursų vieta

LAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas
2015.10.28

IIPVM
Atvejai, kai PVM išskaito pirkėjas (PVM įstatymo 96 str.)
Statybos darbų apmokestinimas PVM t.t. daugiabučių namų atnaujinimas Kitos 2015 metų naujienos Vieno langelio principas  (Mini One Stop Shop-MOSS)
Trikampė prekyba
ETT bylos
8Gražina Rimkevičienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.10.29

ITarptautinių audito standartų reikalavimai darbo dokumentams
• BENDRI REIKALAVIMAI AUDITO DOKUMENTAMS
• AUDITO ĮRODYMAI IR TVIRTINIMAI
• PAKANKAMI IR TINKAMI AUDITO ĮRODYMAI
• AUDITO RIZIKOS MODELIS
• AUDITO STRATEGIJA
• REIKŠMINGUMAS
• APTARIMAS GRUPĖJE
• RIZIKOS VERTINIMO PROCEDŪROS
• RIZIKOS VERTINIMAS
• ATSAKAS Į RIZIKĄ
• IŠKRAIPYMŲ POVEIKIO VERTINIMAS
8Lina Drakšienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.10.30

IIVerslo apskaitos standartai: aktualūs pakeitimai nuo 2016 m. ir situacijų analizė
1. Finansinių ataskaitų rinkiniai nuo 2016 m.
2. Pelno (nuostolių) ataskaita ir susiję standartai.
3. Balansas ir susiję standartai.
4. Nuosavo kapitalo pokyčiu ir pinigų srautų ataskaitos.
5. Aiškinamasis raštas.
6. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos.
7. Sąskaitų planas.
8. Kiti VAS pakeitimai. 
8Ramunė Budrionytėverslo centro "Kamanė"konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2015 m. lapkričio 2-6 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2015.11.02


 ITarptautiniai susijusių paslaugų standartai (TSPS)
• 4400 TSPS Užduotys atlikti sutartas procedūras dėl finansinės informacijos
• 4410 TSPS (Persvarstytas) Finansinių ataskaitų parengimo užduotys
8Lina Drakšienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.11.03


 ITipinės klaidos, įrodymai, pobalansiniai įvykiai, audito išvada
Tipinės audito klaidos
Audito įrodymai (TAS 500, TAS 501, TAS 505, TAS 520)
Pobalansiniai įvykiai (TAS 560)
Audito nuomonė
8Evaldas Grendaverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.11.04-05


IPirkimo, pardavimo, Ilgalaikio materialaus turto auditas
Pagrindiniai audito principai
Planavimas,
Pirkimų, pardavimų, ilgalaikio turto procesų supratimas
Kontrolių testavimas
Audito įrodymai
Detalieji testai
Analitinės procedūros
Praktinė užduotis
16Evaldas Grendaverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.11.06


IIMokestiniai ginčai8Paulius Čerka!!!!!
keičiasi kursų vieta

LAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas

2015 m. lapkričio 9-13 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2015.11.09


 IIEfektyvus pardavimas

lektoriaus temos pristatymas
8Simonas Girdzijauskas!!!!!
keičiasi kursų vieta

LAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas
Iš 2015.11.10
PERKELIAMA Į 2015.12.10

 IIAsmeninio augimo seminaras
Trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai mūsų gyvenime. Vertybės – kas man gyvenime svarbiausia. Kaip motyvuoti save? Kaip priimti efektyvius sprendimus ir juos realizuoti? Turimų resursų identifikavimas
lektoriaus temos pristatymas
8Alisa Miniotaitė 
2015.11.11


IAtaskaitų ruošimas/audito baigiamosios procedūros. Audito rezultatų įforminimas. Audito išvados rengimas8Evaldas Grendaverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.11.12-13


IAudito dokumentų sutvarkymas po audito (orientuojantis į naują kokybės patikrinimo metodiką)16Vaida Kačergienėverslo centro "Kamanė"konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2015 m. lapkričio 16-20 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2015.11.16


 IAudito rizikos, jų valdymas ir kontrolės8Evaldas Grendaverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.11.17


 IIPelno mokesčio įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai ir nauji reikalavimai nustatyti Mokesčių administravimo įstatyme8Alina Gaudutytėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.11.18


II Finansinių ataskaitų rengimas ir pateikimas8Evaldas Grendaverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.11.19


I Vidaus audito darbas: planavimas, organizavimas, atlikimas. Vidaus auditoriaus ir auditoriaus tarpusavio darbo ryšys8Irma Kamarauskienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.11.20

IIVerslo apskaitos standartai: aktualūs pakeitimai nuo 2016 m. ir situacijų analizė
Pataisyta skaidrės, matosi teksto pabaigos skaidrėse
1. Finansinių ataskaitų rinkiniai nuo 2016 m.
2. Pelno (nuostolių) ataskaita ir susiję standartai.
3. Balansas ir susiję standartai.
4. Nuosavo kapitalo pokyčiu ir pinigų srautų ataskaitos.
5. Aiškinamasis raštas.
6. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos.
7. Sąskaitų planas.
8. Kiti VAS pakeitimai. 
8Ramunė Budrionytėverslo centro "Kamanė"konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius


2015 m. lapkričio 23-27 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2015.11.23


 IAudito planavimas, kontrolės testai, pagrindinės procedūros8Evaldas Grendaverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.11.24

 IIPVM  2015.11.20 apie 16 val. lektorė atnaujino medžiagą
Atvejai, kai PVM išskaito pirkėjas (PVM įstatymo 96 str.)
Statybos darbų apmokestinimas PVM t.t. daugiabučių namų atnaujinimas Kitos 2015 metų naujienos Vieno langelio principas  (Mini One Stop Shop-MOSS)
Trikampė prekyba
ETT bylos
8Gražina Rimkevičienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.11.25-26
Neįvyko

IAudito dokumentavimas – praktinio pavyzdžio nagrinėjimas
Auditas – nuo sutarties iki išvados pasirašymo. Konkretaus pavyzdžio nagrinėjimas
16Vaida Kačergienė 

2015 m. lapkričio 30- gruodžio 4 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2015.11.30
9.00-12.15
Įvyks
 IProfesinė etika4Dalia Vinauskienė!!!!!
keičiasi kursų vieta

LAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas
2015.11.30
12.30-14.00


 IIPinigų plovimo prevencija2Vilius Pečkaitis!!!!!
keičiasi kursų vieta

LAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas
2015.12.01


II Mokestiniai ginčai – PVM, PM, GPM ir Akcizų įstatymų nuostatų taikymas
PVM: mokestiniai ginčai susiję su teise į PVM atskaitą {ūkinių operacijų realumas, piktnaudžiavimo, sąžiningumo aplinkybių vertinimas ir kt.), „0“ (nulinio) PVM tarifo taikymas (prekių tiekimas į kitą valstybę narę, specialios apmokestinimo sąlygos, PVMĮ 35 str. taikymas ir kt.), žemė statyboms, reprezentacija ir kt.
PM: neįvykusios ūkinės operacijos, pajamų ir sąnaudų pripažinimas, ribojamo dydžio leidžiami atskaitymai (parama, reprezentacija ir kt.), PMĮ 40 str. taikymas, kainodara, apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto ir kt.
GPM: pajamų perkvalifikavimas, individualios veiklos pajamų ir sąnaudų pripažinimas, mokesčio apskaičiavimas taikant turinio viršenybės prieš formą principą (MAĮ 69 str.), mokesčio apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą (MAĮ 70 str.), atleidimas nuo baudų ir delspinigių ir kt.
8Lina Vosylienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.12.02


II Pelno mokesčio įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai ir nauji reikalavimai nustatyti Mokesčių administravimo įstatyme8Alina Gaudutytėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.12.03-04

I Rizikos valdymas per efektyvią vidaus kontrolę ir apskaitos sistemą, bei jos vertinimas16Vaida Kačergienėverslo centro "Kamanė"konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2015 m. gruodžio 7-11 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2015.12.07


 IĮmonių grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas
Į ką reikėtų atkreipti dėmesį atliekant įmonių grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditus?
8Simonas Rimašauskasverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.12.08


 IAudito įmonės kokybės kontrolės dokumentavimas PDF
Audito įmonės kokybės kontrolės dokumentavimas word, excel, PDF
(orientuojantis į naują kokybės patikrinimo metodiką)
8Vaida Kačergienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.12.09

I Pardavimo ciklo auditas, pajamų, pirkėjų skolų audito programa, tvirtinimai, susiję pajamomis, pirkėjų skolomis, audito įrodymai, jų dokumentavimas8Evaldas Grendaverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.12.10
Neįvyko
 II Asmeninio augimo seminaras
Trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai mūsų gyvenime. Vertybės – kas man gyvenime svarbiausia. Kaip motyvuoti save? Kaip priimti efektyvius sprendimus ir juos realizuoti? Turimų resursų identifikavimas
lektoriaus temos pristatymas
8Alisa Miniotaitė 
2015.12.11

II Korupcija ir jos prevencijos priemonių taikymo teoriniai ir  
praktiniai aspektai. Antikorupcinių priemonių efektyvumo didinimo galimybės. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teoriniai ir praktiniai aspektai
8Irma Kamarauskienė!!!!!
keičiasi kursų vieta

LAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas


2015 m. gruodžio 14-17 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2015.12.14
Įvyks

 IADDIS naudojimas audito dokumentavimui
(tiems, kurie jau yra susipažinę, tačiau reikalingos techninės konsultacijos)
8Vaida Kačergienė!!!!!
keičiasi kursų vieta

LAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas
2015.12.15
Įvyks

 IPirkimo ciklo auditas, atsargų, savikainos, tiekėjų skolų audito programa, tvirtinimai, susiję su atsargų, tiekėjų skolų, savikainos auditu, audito įrodymai, jų dokumentavimas.8Evaldas Grendaverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2015.12.17
Įvyks
 IIViešas kalbėjimas ir pristatymas.
Kalbos raiškos priemonės. Pasitikėjimas savimi pristatymo metu. Pristatymas – pasirengimas ir įgyvendinimas. Dinamiškos pratybos

lektoriaus temos pristatymas
8Alisa Miniotaitėverslo centro "Kamanė"konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2013 m.sausio 21 d. Prezidiumas patvirtino Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą (suderinta su AAT, įsigaliojo nuo 2013 vasario 8 d.)

ATKREIPIAME DĖMĖSĮ:
Auditorius per 2013-2015 metus privalo išklausyti ne mažiau kaip 120 akademinių valandų auditorių kursų, iš kurių ne mažiau kaip 48 akademines valandas (40 proc. visų akademinių valandų) privaloma išklausyti iš programų I dalyje išvardintų programų.


Iki pasimatymo Vilniuje!
_____________________________________________________________________________

Registracija į auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus vyks prisijungus prie LAR interneto svetainės su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Primename, kad kiekvienas auditorius į kursus turi registruotis individualiai, su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
Registracija: pasirinkti skirtuką „AUDITORIAMS/AUDITO ĮMONĖMS“ ir pasirinkti meniu punktą „Kvalifikacijos kėlimas“ ir punktą „Registracija į kvalifikacijos kėlimo kursus“. Sėkmingai baigus registraciją sistema suformuoja sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Meniu punkte "Pasirinktos temos" galite bet kada matyti temas, į kurias esate užsiregistravę ir koreguoti registraciją į kursus, o meniu punkte "Išklausytos temos" rasite informaciją apie išklausytas valandas ne tik einamaisiais, bet ir ankstesniais metais.

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2015-12-11