Dėmesio. 2018 m. kvalifikacijos kėlimo medžiaga Politinių partijų ir politinių kampanijų tikrinimas


POLITINIŲ PARTIJŲ PATIKRINIMAS

VRK patvirtinta techninė užduotis:
 
Auditui atlikti reikiamų dokumentų formos:
* Dėmesio. Patikslintas Ataskaitos dėl pastebėtų faktų priedo dalies „Dėl gautų lėšų patikrinimo“ 9 klausimas.

POLITINIŲ KAMPANIJŲ PATIKRINIMAS

VRK patvirtinta techninė užduotis:

Auditui atlikti reikiamų dokumentų formos:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEAKTŪALŪS: