LAR lektoriaus Mindaugo Juknos parengti auditoriaus išvados modifikavimo pavyzdžiai (2017-03-24) SVARBU. Auditoriaus išvados turinys turi atitikti 2017-09-27 Audito komiteto paskelbtus atitinkamus auditoriaus išvados pavyzdžius. Tai yra tik pavyzdžiai, būtina vadovautis galiojančiais tarptautiniais audito standartais.
 
Dėmesio. Pavyzdinė finansinių ataskaitų audito paslaugų sutartis buvo parengta vadovaujantis 2015 m. persvarstytais tarptautiniais audito standartais ir galioja auditams, kurie atliekami laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio 15 d. iki 2017 m. kovo 1 d. 
 

LAR parengtas leidinys „Finansinių ataskaitų auditas“ (2012-01-25)
 
 
_________________________________
 
NEAKTUALŪS: