Daiva Čibirienė, straipsnis "Mažosios bendrijos. Kokia bus jų apskaita?" Savaitraštis "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" 2012.03.05., Nr.9 (681)

Daiva Čibirienė, straipsnis "Pratinkimės dirbti pagal Buhalterių profesionalų etikos kodeksą"  Savaitraštis "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" 2012.07.09., Nr.26 (698)

Daiva Čibirienė, straipsnis "Dėl buhalterinės apskaitos įstatymo naujovių"  Savaitraštis "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" 2012.05.21., Nr.19 (691)

Daiva Čibirienė, straipsnis "Suteikta beprocentinė paskola savo darbuotojui. Ar visais atvejais šios paskolos palūkanos pripažįstamos pajamomis natūra? Kaip menamos palūkanos rodomos buhalterinėje apskaitoje?"  Savaitraštis "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" 2012.08.20., Nr.31 (703)

Galina Ivanova, straipsnis "Kaip susigrąžinti PVM nuo beviltiškų skolų", savaitraštis "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" 2013-03-25 Nr. 12 Galina Ivanova, sraipsnis "Įmonės priverstos pažeidinėti tvarką" Dienraštis "Verslo žinios" 2013.01.29 Nr. 19.

Galina Ivanova, straipsnis "Įtarimai trukdo eksportuoti" Dienraštis "Verslo žinios" 2012.02.08 Nr. 27.

Galina Ivanova, straipsnis "Tantjemų išmokoms - ypatingas dėmesys" Savaitraštis "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" 2012.01.02, Nr. 1

Galina Ivanova, straipsnis "Mokestinių nuostolių perdavimo ypatumai" Savaitraštis "Mokesčių žinios" 2012-01-01/08, Nr. 1

Daiva Žumbakienė, straipsnis "Mokesčio už aplinkos teršimą ypatumai" Savaitraštis "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" 2012.02.20., Nr.7 (679)

Daiva Žumbakienė, straipsnis "Dėl bankų likvidumo koeficiento skaičiavimo" Savaitraštis "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" 2012.03.26., Nr.12 (684)

Daiva Žumbakienė, straipsnis "PVM laikina nuostata baigsis. Kas toliau?" Savaitraštis "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" 2012.08.27., Nr.32 (704)

Daiva Žumbakienė, straipsnis "Verslo liudijimo apskaitos mįslės" Savaitraštis "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos"  2012.05.14., Nr.18 (690)