TBF PASAULINIO LYGIO APŽVALGA*. BUHALTERIŲ PROFESIONALŲ LŪKESČIAI DĖL BŪSIMŲ REZULTATŲ SUMAŽĖJO IKI VIDUTINIO LYGIO, TAČIAU VIS DAR IŠLIEKA OPTIMISTINIAI, NEPAISANT NERIMO DĖL LĖTĖJANČIO EKONOMIKOS AUGIMO    
 
* Šios apklausos anketa lietuvių kalba buvo skelbiama LAR svetainėje. TBF duomenimis, Lietuvoje į šios apklausos klausimus atsakė 31 įmonė.  
 
Remiantis naujausiais TBF atliktos pasaulinio lygio MVAĮ apklausos rezultatais (pateiktais išsamioje ataskaitoje ir jos santraukoje anglų kalba), mažose ir vidutinėse audito įmonėse (MVAĮ) dirbantys auditoriai (buhalteriai profesionalai) iš esmės optimistiškai vertina būsimus 2016 m. rezultatus: daugelis mano, kad pajamos išliks tokios pačios arba išaugs visose audito paslaugų srityse. Tačiau, palyginti su praėjusių metų rezultatais, 2015 m. optimizmo lygis sumažėjo.   
 
Nors lūkesčiai dėl būsimų rezultatų sumažėjo, MVAĮ teigia, kad jos susiduria ne su tokiais dideliais iššūkiais. Kaip ir 2014 m., 2015 m. MVAĮ sunkiausia buvo pritraukti naujus klientus (47 proc. nurodė kaip didelį arba labai didelį iššūkį), laikytis naujų teisės aktų reikalavimų ir standartų (44 proc.), išsiskirti iš konkurentų (43 proc.) ir atlaikyti spaudimą mažinti atlygį už paslaugas (41 proc.).   
 
Į 2015 m. TBF apklausos klausimus atsakė 725 respondentų, veikiančių 169 šalyse ir teikiančių paslaugas daugiau kaip 800 000 MVĮ visame pasaulyje. Todėl tai yra didžiausia MVAĮ apklausa. Ši apklausa buvo atliekama 2015 m. spalio – lapkričio mėnesiais 22 kalbomis.   
 
Puikiai žinoma, kad siekdamos patarimo, MVĮ pirmiausia kreipiasi į buhalterius profesionalus ir paprastai su jais užmezga ilgalaikius pasitikėjimu pagrįstus santykius. MVĮ sudaro didžiausią įmonių skaičių pasaulyje ir daugelyje šalių jos daugiausiai prisideda prie BVP ir darbo vietų kūrimo bei ekonomikos augimo.   
 
„Kartu, jos yra didelis ir svarbus sektorius, kurio nuomonę turėtume išgirsti. MVĮ sektoriaus gerovė yra šalių ekonomikos, pasaulinės prekybos ir apskritai visos pramonės gyvybingumo barometras. Labai svarbu išgirsti, ką mano MVĮ buhalteriai (kurie jas geriausiai pažįsta), kad TBF ir jos organizacijos narės galėtų geriau padėti savo klientams ir taip užtikrinti stabilumą bei augimą platesniu mastu, “ – teigia IFAC generalinis direktorius Fayez Choudhury.   
 
Atliekant apklausą taip pat buvo nustatyta, kad:   

MVĮ pripažįsta, jog reikėtų teikti daugiau verslo konsultavimo paslaugų.   
 
  • Didelė dalis respondentų teikia tam tikrų rūšių konsultavimo paslaugas – mokesčių planavimo (52 proc.), verslo konsultavimo (45 proc.) ir valdymo apskaitos (41 proc.) paslaugas.   
MVĮ susiduria su daugybe iššūkių – ypač su ekonominiu netikrumu.   
 
  • Palyginti su 2014 m., MVAĮ klientai nurodė, kad 2015 m. daugiausiai problemų kėlė ekonominis netikrumas (61 proc. nurodė kaip didelį ar labai didelį iššūkį) ir sąnaudų didėjimas (58 proc.)   
MVAĮ verslo aplinkai daugiausiai įtakos turės ateities perspektyvos, konkurencija ir teisės aktų pakeitimai.  
 
  • Palyginti su 2014 m., reguliavimo aplinka (52 proc. nurodė kaip didelį ar labai didelį iššūkį), konkurencija (46 proc.) ir technologinės naujovės (43 proc.) 2015 m. dominavo sąrašo viršuje kaip aplinkos veiksniai, kurie turėtų labiausiai paveikti MVAĮ per ateinančius penkerius metus.   
 
„Du metus iš eilės MVAĮ apklausoje nurodė, kad technologinės naujovės ir teisės aktų pakeitimai turės didžiausios įtakos joms ateityje, todėl MVAĮ, norėdamos išlikti konkurencingomis, turėtų greitai prie jų prisitaikyti. Nors technologiniai pokyčiai yra neišvengiami, turėtume ir toliau prisidėti prie tarptautinių standartų rengimo, kadangi jie yra stabilūs, svarbūs ir pritaikomi atsižvelgiant į verslo įmonių ar audito įmonės dydį. Be to, kaip profesijos atstovai, turėtume padėti MVAĮ ir MVĮ pasirengti pokyčiams juos išklausydami, rengdami gaires ir skatindami dalintis žiniomis, nes tik taip šios įmonės galės ateityje klestėti,“ – pabrėžė TBF MVAĮ komiteto pirmininkas Giancarlo Attolini.   
 
Apklausa kartu su ataskaita buvo rengiamos bendradarbiaujant su pagrindinėmis JAV Daitono universiteto tyrėjomis Sarah Webber ir Donna L. Street. TBF dėkoja daugeliui savo narių ir regioninių organizacijų, kurios padėjo išversti ir išplatinti šią apklausą. Visi apklausos rezultatai, įskaitant suskirstymą pagal regionus ir audito įmonių dydį, rasite  TBF svetainėje, adresu www.ifac.org/SMP.   
 
Apklausos rezultatai tinkamai neatspindi kai kurių regionų, šalių ir didesnių MVAĮ padėties, todėl kalbant apie konkrečias šalis, regionus ir įvairaus dydžio MVAĮ reikėtų atsargiai vertinti apibendrintus rezultatus.   

Apie MVAĮ komitetą
TBF MVAĮ komitetas atstovauja buhalterių profesionalų, dirbančių mažose ir vidutinėse audito įmonėse (MVAĮ), interesams. Komitetas rengia gaires ir priemones, kad galėtų užtikrinti, jog standartų rengėjai, priežiūros institucijos ir politikai atsižvelgia į MVAĮ poreikius. Komitetas taip pat pasisako MVAĮ vardu, kad galėtų plėsti supratimą apie MVAĮ vaidmenį ir vertę (ypač teikiant pagalbą MVĮ) bei apskritai apie mažo verslo svarbą.   

Apie TBF 
TBF yra pasaulinė buhalterių profesinė organizacija, tarnaujanti visuomenės interesams, stiprinanti profesiją ir prisidedanti prie stiprios tarptautinės ekonomikos vystymosi. Šiuo metu jos narėmis yra 175 profesinės buhalterių organizacijos iš 130 šalių, atstovaujančių beveik 3 milijonus viešai praktikuojančių ir švietimo, valstybės tarnybos, pramonės bei prekybos sektoriuose dirbančių buhalterių.