FEE pranešimas spaudai. Europos buhalterių federacija pritaria planui supaprastinti PVM sistemą ir kovoti su sukčiavimu ES
 
2016 m. balandžio 7 d. Briuselis.
 
Europos buhalterių federacija pritaria Europos Komisijos paskelbtam PVM veiksmų planui „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas spręsti.“ Buhalteriai vaidina labai svarbų vaidmenį – jie padeda įmonėms įgyvendinti PVM įsipareigojimus. Todėl Federacija pasirengusi pasidalinti profesinėmis žiniomis, kaip keisti Europos PVM sistemą.
 
„Federacija džiaugiasi, kad Veiksmų plane numatyta supaprastinti dabartinę PVM sistemą ir atsižvelgti į MVĮ poreikius“, – teigia prezidentas Petr Kriz. „Labai svarbu kovoti su PVM sukčiavimu ir prisitaikyti prie skaitmeninės ekonomikos, kad PVM sistema atitiktų XXI amžiuje keliamiems reikalavimams. Visas dėmesys ir toliau turi būti sutelktas į siekį sumažinti įmonių – ypač MVĮ – atitikties naštą. Naujos priemonės turėtų padėti, o ne trukdyti verslui. Ypač pritariame tam, kad Komisija artimiausiu metu pradėtų šalinti PVM kliūtis, su kuriomis susiduria tarptautinė elektroninė prekyba, be to, tikimės gauti daugiau informacijos apie galutinį PVM režimo įtvirtinimą ES.“
 
„Europos buhalterių federacija yra dėkinga DG TAXUD tarnybos PVM skyriui. Skyriaus vadovas pristatė šį Veiksmų planą vasario 18 d. vykusiame apskritojo stalo susitikime, kuriame dalyvavo daugiau kaip 100 atstovų, suinteresuotų pasiūlymais dėl PVM. Federacija įsipareigojo prisidėti prie PVM sistemos keitimo Europoje ir informuoti apie šiuos debatus,“ – sakė generalinis direktorius Olivier Boutellis-Taft.

Apie FEE
 
FEE (Fédération des Experts comptables Européens, Federations of European Accountants – Europos buhalterių federacija) – tarptautinė ne pelno organizacija, įsteigta Briuselyje ir atstovaujanti 50 buhalterių profesionalų ir auditorių asociacijoms iš 37 Europos šalių, įskaitant visas 28 Europos Sąjungos valstybes nares. FEE nariais yra daugiau nei 875 000 buhalterių profesionalų Europoje, dirbančių skirtingose srityse, tokiose kaip vieša praktika, verslas, valstybinis sektorius ir švietimas, ir jie visi prisideda prie efektyvesnės, skaidresnės ir darnesnės Europos ekonomikos.