Dėmesio! Kiti TBF leidiniai pateikti Audito atlikimo reglamentų skiltyje „TBF leidiniai“
 
Tarptautinis apskaitos profesionalų etikos kodeksas (įskaitant nepriklausomumo reikalavimus) (2022 metų versija) (vertimas į lietuvių kalbą, kurį atliko AVNT)
 
 
---------------------------------

ANKSTESNĖS VERSIJOS:
 
 
2016 m. TBF Buhalterių profesionalų etikos kodeksas – TBF PATVIRTINTAS vertimas į lietuvių kalbą. Pakeitimai galioja nuo 2017 m. liepos 15 d.

KONSOLIDUOTAS 2016 m. TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso tekstas. Dėmesio! Šis dokumentas nėra TBF patvirtintas vertimas. Šis dokumentas skirtas tik informacijai ir LAR nėra teisiškai atsakingi už jo turinį.
  
2015 m. TBF Buhalterių profesionalų etikos kodeksas – TBF PATVIRTINTAS vertimas į lietuvių kalbą.
 
KONSOLIDUOTAS 2015 m. TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso tekstas. Dėmesio! Šis dokumentas nėra TBF patvirtintas vertimas. Šis dokumentas skirtas tik informacijai ir LAR nėra teisiškai atsakingi už jo turinį.