Tarptautinė Lietuvos auditorių rūmų konferencija  

Auditoriaus vardo 20-metis: pasiekimai, aktualijos ir perspektyvos
 
 
2016 m. gruodžio 9 d.
Vilnius
 
Vieta: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Katedros a. 4, Vilnius.
Laikas
: nuo 9.30 val. (registracijos pradžia – 8.30 val.) iki 23.00 val.
Jubiliejinės konferencijos dalys
: oficialioji dalis, ekskursija ir iškilmingoji vakarienė.  

Oficialiosios dalies pradžia – 9.30 val. (registracijos pradžia – 8.30 val.), pabaiga – apie 17.00 val.

2016 m. gruodžio 9 d. tarptautinės jubiliejinė LAR konferencijos pranešėjai ir jų pranešimai:
   - Pranešimas derinamas. Sandra Vilcāne, Latvijos auditorių asociacijos (LZRA) valdybos pirmininkė (RU);
   - Iššūkiai, su kuriais šiandien susiduria mažosios audito įmonės. Märt-Martin Arengu, Estijos auditorių asociacijos prezidentas (EN);
   - Audito reforma Lenkijoje. Krzysztof Burnos, Lenkijos auditorių asociacijos (KIBR) prezidentas (EN);
   - Dabartiniai iššūkiai įgyvendinant ES direktyvas Gruzijoje. Zurab Lalazashvili, Gruzijos Respublikos profesionalių auditorių ir buhalterių priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojas (EN);
   - Audito raida Airijoje iki 2016 m. ir vėliau. Emer Kelly, Airijos atestuotųjų auditorių asociacijos kokybės užtikrinimo vadovas (EN);
   - Pranešimas derinamas. Giorgi Rusiashvili, Gruzijos buhalterių ir auditorių bendruomenės pirmininkas (EN);
   - Naujųjų ES direktyvų įgyvendinimas ES valstybėse narėse. Kas laukai audito ir užtikrinimo paslaugų ateityje? Hilde Blomme, Europos buhalterių federacijos (FEE) generalinio direktoriaus pavaduotoja (EN);
   - Auditas dabartinėmis sąlygomis: reikšmė, problemos ir perspektyvos. Vahid Novruzov, Azerbaidžano Respublikos auditorių rūmų prezidentas (RU);
   - Valstybės ir savivaldybės finansų kontrolės ir audito sistema Rusijoje: dabartinė padėtis, reformos ir problemos. Prof. Dmitry Yakovenko, Nacionalinio profesionalių buhalterių, finansų vadovų ir ekonomistų instituto viceprezidentas (RU);
   - Lietuvos nepriklausomo audito raidos etapai: svarbiausi įvykiai ir datos. Prof. habil. Jonas Mackevičius, Vilniaus universitetas (LT).  

* konferencijoje bus sinchroninis vertimas.

Pasibaigus oficialiajai daliai, būsite kviečiami dalyvauti ekskursijoje po Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus. Ekskursija vyks nuo 17.15 val. iki 18.45 val. (laikas gali šiek tiek keistis).  

Iškilmingoji vakarienė – nuo 19.00 val. iki 23.00 val. Vakarienės metu:
   - atidarymo kalbą sakys LAR prezidentas Saulius Lapšinskas;
   - asmenims, įnešusiems didžiausią indėlį į šalies audito sistemos kūrimą, jos raidą bus suteikti auditoriaus garbės vardai ir įteikti tai patvirtinantys apdovanojimai;
   - priimami svečių sveikinimai;
   - grupė „Subtilu-Z“ kartu su nuostabaus balso atlikėja Vytaute Pupšyte papasakos neįprastą muzikinę istoriją;
   - dalyviai bus vaišinami nuostabaus skonio patiekalais.  

Moterų apranga
– suknelė arba kostiumėlis, vyrų apranga – išeiginis kostiumas.  

Atkreipiame dėmesį, kad 2016 m. lapkričio 10 d. Prezidiumo posėdyje buvo nutarta auditoriams, dalyvavusiems 2016 m. gruodžio 9 d. LAR tarptautinėje konferencijoje „Auditoriaus vardo 20-metis: pasiekimai, aktualijos ir perspektyvos“, įskaityti 8 ak. val. į 2016 m. auditorių kursų valandų skaičių (I dalis).  

Tarptautinės jubiliejinės LAR konferencijos kainos:
  - dalyvio (dalyvis yra auditorius, auditoriaus padėjėjas arba asmuo dirbantis audito įmonėje) mokestis už konferencijos oficialiąją dalį  – 100 € plius PVM (121 €);
   - dalyvio (dalyvis yra auditorius, auditoriaus padėjėjas arba asmuo dirbantis audito įmonėje) mokestis už konferenciją (oficialiąją dalį, ekskursiją ir iškilmingąją vakarienę) – 150 € plius PVM (181,5 €);
   - dalyvio (dalyvis yra auditoriaus, auditoriaus padėjėjo arba asmens dirbančio audito įmonėje artimas šeimos narys, draugas ir pažįstamas) mokestis už konferencijos vakarinę dalį (ekskursiją ir iškilmingąją vakarienę) – 100 € plius PVM (121 €);
   - dalyvio (dalyvis nėra nei auditorius, nei auditoriaus padėjėjas nei asmuo dirbantis audito įmonėje) mokestis už konferenciją (oficialiąją dalį, ekskursiją ir iškilmingąją vakarienę) – 200 € plius PVM (242 €).  

Apmokėjimas už jubiliejinę konferenciją

Mokestis už jubiliejinę konferenciją turi būti pervestas į LAR sąskaitas ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 2 d. Dalyvis, sumokėjęs mokestį ir nusprendęs nedalyvauti jubiliejinėje konferencijoje, apie tai privalo raštu informuoti LAR ne vėliau kaip iki gruodžio 6 d. Šiuo atveju dalyvio sumokėtas mokestis už jubiliejinę konferenciją bus grąžintas. Nurodytu laiku nepranešus ir neatvykus į jubiliejinę konferenciją, grąžinama 50 (penkiasdešimt) procentų sumokėtos sumos.  

Registracija
Norėdami užsiregistruoti į 2016 m. gruodžio 9 d. LAR organizuojamą jubiliejinę konferenciją, interneto svetainėje www.lar.lt įveskite savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Registracija į konferenciją (prisijungus prie LAR interneto svetainės) čia arba www.lar.lt, meniu punkte „Auditoriams/audito įmonėms“ → „Kvalifikacijos kėlimas“ → „Registracija į kvalifikacijos kėlimo kursus“ → „Konferencijos“ → „Auditoriaus vardo 20-metis: pasiekimai, aktualijos ir perspektyvos“.   

Atkreipiame dėmesį, kad 2016 m. gruodžio 2 d. yra paskutinė registracijos ir registracijos tikslinimo diena.