1. Dėl LAR prezidiumo metinio pranešimo.

5. Dėl Nepriklausomos auditoriaus išvados dėl LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. bei LAR veiklos audito ataskaitos.   

6. Dėl LAR biudžeto vykdymo ir LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo. 
 
7. Dėl LAR veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo. 

8. Dėl Audito kokybės kontrolės komiteto metinio pranešimo. 

9. Dėl Etikos komiteto metinio pranešimo. 

14. Dėl LAR biudžeto laikotarpiui nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. pakeitimo ir LAR biudžeto laikotarpiui nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo. 

16. Dėl Auditorių garbės teismo nuostatų pakeitimo.