Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

2016 m. gruodžio 16 d. Visuotinio LAR narių susirinkimo medžiaga


1. Dėl LAR prezidiumo metinio pranešimo.

5. Dėl Nepriklausomos auditoriaus išvados dėl LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. bei LAR veiklos audito ataskaitos.   

6. Dėl LAR biudžeto vykdymo ir LAR metinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo. 
 
7. Dėl LAR veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo. 

8. Dėl Audito kokybės kontrolės komiteto metinio pranešimo. 

9. Dėl Etikos komiteto metinio pranešimo. 

14. Dėl LAR biudžeto laikotarpiui nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. pakeitimo ir LAR biudžeto laikotarpiui nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimo. 

16. Dėl Auditorių garbės teismo nuostatų pakeitimo.  
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.