Lietuvos auditorių rūmai sėkmingai įgyvendina audito įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo projektus, iš dalies finansuojamus Europos socialinio fondo lėšomis.

2009-2012 m. įgyvendintas projektas „Audito įmonių vadovų ir darbuotojų kvalifikacijos, žinių, gebėjimų bei profesinės kompetencijos tobulinimas besikeičiančioje Lietuvos nepriklausomo audito sistemoje“ Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-443. Projekte dalyvavo 75 audito įmonės, kvalifikaciją kėlė 522 dalyviai. Projekto vertė: 7.942.136,18 Lt.

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Audito įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas siekiant profesinio efektyvumo ir konkurencingumo“ Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-281. Projekte dalyvavo 91 audito įmonė, kvalifikaciją kėlė 470 dalyvių. Projektas baigtas įgyvendinti 2015 m. spalio 15 d.  Projekto vertė: 1.093.205,22 Eur
 
2017 m. gegužės 17 d. pradėtas įgyvendinti projektas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.4.3­ESFA-K-­814 „Kompetencijos LT“, pagal kurią siekiama užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus. Projekte dalyvavo  51 audito ir apskaitos įmonė, lkvalifikaciją kėlė 345 dalyviai. Projekto vertė: 487854,09 Eur.

soc fondas.png

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2020-06-04