2017 m. gegužės 17 d. Lietuvos auditorių rūmai pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 projekto „Audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų specialiųjų kompetencijų ugdymas“ sutartį.    
 
Pagal šią sutartį projektas bus įgyvendinamas daugiau nei dvejus metus: nuo 2017 m. gegužės iki 2019 m. rugpjūčio mėn.   
 
Projekto tikslas: užtikrinti nuolatinį audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą suteikiant aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus. Projektu siekiama kelti audito ir apskaitos įmonių darbuotojų konkurencingumą, užtikrinant aukštą darbuotojų gebėjimų lygį, galimybes prisitaikyti prie kintančių rinkos poreikių ir sumažinant netolygumus rinkoje.   
 
Projekto vertė: 491.535,27 Eur, iš jų 357.480,19 Eur sudarys ES struktūrinių fondų parama, likusią dalį skirs projekto partneriai.   
 
Projekto partneriai: 51 audito ir apskaitos sektoriaus įmonė.   
 
Planuojami rezultatai: apmokyti 300 labai mažų ir mažų audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojai.   
 
Projekto dalyviai turės galimybę kelti kompetenciją dalyvaudami mokymo programose šiose srityse: 
  1. Audito (mokymo programos pritaikytos labai mažų ir mažų audito įmonių specifikai; tikslinė grupė – auditoriai, auditorių padėjėjai). 
  2. Apskaitos (mokymo programos pritaikytos labai mažų ir mažų audito ir apskaitos įmonių specifikai; tikslinė grupė – auditoriai, auditorių padėjėjai, buhalteriai, finansininkai). 
  3. Mokesčių (mokymo programos pritaikytos labai mažų ir mažų audito ir apskaitos įmonių specifikai; tikslinė grupė – auditoriai, auditorių padėjėjai, buhalteriai, finansininkai, mokesčių specialistai).
  4. Teisės (mokymo programos pritaikytos labai mažų ir mažų audito ir apskaitos įmonių specifikai; tikslinė grupė – auditoriai, auditorių padėjėjai, buhalteriai, finansininkai)
  5. Informacinių technologijų (mokymo programos pritaikytos labai mažų ir mažų audito ir apskaitos įmonių specifikai; tikslinė grupė – auditoriai, auditorių padėjėjai, buhalteriai, finansininkai).
  6. Užsienio kalbų (audito, apskaitos, mokesčių, teisės specialiai pritaikytos anglų, rusų kalbų mokymo programos; tikslinė grupė – auditoriai, auditorių padėjėjai, buhalteriai, finansininkai, kiti darbuotojai). 
  7. Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos ir e-audito praktinės patirties mokymai užsienio šalies pavyzdžiu (mokymo programa pritaikyta perimti gerąją patirtį ir praktinius patarimus iš Portugalijos įmonių, kurios išmaniosios mokesčių administravimo sistemos pagrindu buvo kurta Lietuvos iMAS sistema; tikslinė grupė – auditoriai, auditorių padėjėjai). 
 
_____________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2017-07-10