ES PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS 5-OSIOS DIREKTYVOS NUOSTATŲ TAIKYMO PRAKTINIŲ MOKYMŲ REMIANTIS KIPRO PATIRTIMI ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
Nr. 448091

2019 m. rugsėjo 9 d. pasirašyta „ES pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos 5-osios direktyvos nuostatų taikymo praktinių mokymų remiantis Kipro patirtimo organizavimo ir vykdymo paslaugos“  pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju UAB „Cesim“

2019 m. rugpjūčio 5 d. paskelbtas „ES pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos 5-osios direktyvos nuostatų taikymo praktinių mokymų remiantis Kipro patirtimo organizavimo ir vykdymo paslaugų“ pirkimas, vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu. 


 
IŠMANIOSIOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMOS IR E-AUDITO PRAKTINĖS PATIRTIES PORTUGALIJOS PAVYZDŽIU MOKYMŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
Nr. 357303

2018 m. sausio 17 d. pasirašyta „Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos ir e-audito praktinės patirties Portugalijos pavyzdžiu mokymų organizavimo paslaugų“  pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju TaxCube, UAB.

2017 m. gruodžio 7 d. paskelbtas „Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos ir e-audito praktinės patirties Portugalijos pavyzdžiu mokymų organizavimo paslaugų“ pirkimas, vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu. SPECIALIŲJŲ MOKYMŲ AUDITO IR APSKAITOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ DARBUOTOJAMS ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
Nr. 342556

 
2017 m. rugsėjo 18 d. pasirašyta „Specialiųjų mokymų audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojams organizavimo paslaugų“ pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju UAB „TMD partneriai“. 


2017 m. rugpjūčio 8 d. paskelbtas „Specialiųjų mokymų audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojams organizavimo paslaugų“ pirkimas, vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu. 
Su pirkimo skelbimu ir dokumentais galite susipažinti čia: 


 
SPECIALIZUOTŲ UŽSIENIO KALBŲ MOKYMŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
Nr. 342892

2017 m. spalio 13 d. pasirašyta „Specializuotų užsienio kalbų mokymų organizavimo paslaugų" pirkimo sutartis su apklausos laimėtoju VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“
 
 

2017 m. rugpjūčio 7 d. paskelbtas „Specializuotų užsienio kalbų mokymų organizavimo paslaugų“ pirkimas, vykdomas skelbiamos apklausos būdu. 
Su pirkimo skelbimu ir dokumentais galite susipažinti čia: 

__________________
 
2017 m. birželio 23 d. su Europos socialinio fondo agentūra suderintas projekto pirkimų planas. Pirkimų plane numatyti pirkimai: 
  1. Specialiųjų mokymų organizavimo paslaugos (BVPŽ kodas: 80510000; pirkimo būdas: supaprastintas atviras konkursas, vykdomas CVP IS priemonėmis; planuojama pirkimo pradžia: 2017 m. rugpjūčio mėn.). 
  2. Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos ir e-audito praktinės patirties mokymų organizavimo paslaugos (BVPŽ kodas: 80510000; pirkimo būdas: supaprastintas atviras konkursas, vykdomas CVP IS priemonėmis; planuojama pirkimo pradžia: 2017 m. lapkričio mėn.). 
  3. Specializuotų užsienio kalbų mokymų organizavimo paslaugos (BVPŽ kodas: 80580000; pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu CVP IS priemonėmis, planuojama pirkimo pradžia: 2017 m. rugpjūčio mėn.). 
 ________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2019-09-09