Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Kaune 2016


2016 m. LAR organizuojami auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai Kaune vyko 2016 m. spalio - lapkričio mėn.

Kursai vyko BLC verslo lyderių centre, adresu K. Donelaičio g. 62, Kaunas.


Darbotvarkė 8 ak. val. kursų trukmės

LAR organizuojamų auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų Kaune spalio mėn. grafikas:

Mokymų data
(laikas)
I dalis 
II dalis
Mokymosi pobūdisTemos pavadinimasMokymų trukmė / val.DėstytojasMokymų kaina / Eur
III
2016.10.17-18
pirmadienis-antradienis
9.00-16.30
IIPraktinis taikymasEsminiai pasikeitimai naujajame DK 16Paulius Čerka168
2016.10.20-21
ketvirtadienis-penktadienis
9.00-16.30
IPraktinis taikymas1 TKKS praktinio taikymo patarimai audito įmonėms, siekiančioms sukurti efektyvią kokybės kontrolės sistemą užtikrinančią aukštą atliekamo audito kokybę
1. Audito kokybės užtikrinimo reglamentavimas.
2 Kokia turi būti audito įmonės kokybės kontrolės sistema, kad ji atitiktų 1 - ojo TKKS reikalavimus?
3.. Pasiruošimas peržiūrai pagal Atlikto audito kokybės peržiūros metodiką.
4. Įrodymai, kad audito įmonės nustatyta kokybės kontrolės politika įgyvendinama, o procedūros veikia.
5. Finansinių ataskaitų audito atlikimas ir dokumentavimas pagal tarptautinių audito standartų reikalavimus.
6. Reikalavimai Grupės finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų) audito atlikimui ir dokumentavimui pagal 600 TAS.
7. Auditui panaudotų išteklių (žmogiškieji, laiko, finansiniai, metodologiniai) įtaka atlikto audito kokybei.
8. LR audito įstatymo ir kitų teisės aktų laikymasis.
9. Profesinės etikos principų laikymasis.
10. Atlikto audito peržiūrų metu dažniausiai nustatomi trūkumai, trūkumų reikšmingumo vertinimas.
  Nijolė Zibalienė192
2016.10.24
pirmadienis
9.00-16.30
IIPraktinis taikymasMokesčių administravimo reguliavimo griežtėjimas nuo 2016 m.: kiek naujų formų, pranešimų ir ataskaitų reikės pildyti įmonių buhalteriams?
Išmanioji mokesčių sistema (iMAS, iVAZ, iSAF, SAF-T)
Socialinio modelio teisės aktų taikymas nuo 2017 m.: darbai, reikalingi atlikti pereinamuoju laikotarpiu
Gyventojų pajamų mokestis
VSD ir PSD įmokų apskaičiavimas ir naujausi pakeitimai 2016–2017 m. „Sodros“ duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus tikslinimo taisyklių pakeitimai nuo 2016-07-01
Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas
Buhalterinės apskaitos naujovės ir naujausių VAS pakeitimų taikymas tvarkant apskaitą 2016 m. ir teikiant ataskaitas 2017 m.
Pridėtinės vertės mokesčio reguliavimo naujovės.
 8Artūras Kapitanovas84
2016.10.28
penktadienis
9.00-12.15
IMokymaiTeisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių vidaus organizacinė struktūra
24a straipsnis k) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė stebi ir vertina pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2006/43/EB  direktyvą, o kai taikoma – pagal Reglamentą (ES) Nr. 537/2014 įdiegtų savo sistemų, vidaus kokybės kontrolės mechanizmų bei tvarkos tinkamumą ir veiksmingumą ir imasi reikiamų priemonių bet kokiems trūkumams pašalinti. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė visų pirma atlieka metinį g punkte nurodytos savo vidaus kokybės kontrolės sistemos vertinimą. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė saugo dokumentus apie to vertinimo rezultatus ir siūlomas priemones vidaus kokybės kontrolės sistemai pakeisti.
4 Jolanta Dalia Staliūnienė24
2016.10.28
penktadienis
13.15-16.30
IMokymaiDraudimas teikti ne audito paslaugas
Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė gali toliau atlikti viešojo intereso įmonės teisės aktų nustatytą auditą tik tada, jei pagal šio reglamento 6 straipsnį ir Direktyvos 2006/43/EB 22b straipsnį gali pagrįsti, kad tokių paslaugų teikimas nedaro poveikio jų profesiniam sprendimui ir audito išvadai.
4 Jolanta Dalia Staliūnienė24

LAR organizuojamų auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų Kaune lapkričio mėn. grafikas:

2016.11.07
pirmadienis
9.00-16.30
IPraktinis taikymasAuditoriaus išvada 2016: 2016 metais įsigaliojančių naujų ir peržiūrėtų Tarptautinių audito standartų (TAS 700, 701, 702, 705, 720, 260, 570) apžvalga, auditoriaus išvados pavyzdžiai8 Lina Drakšienė84
2016.11.11
penktadienis
9.00-12.15
NEĮVYKO
IPraktinis taikymasProfesinė etika4 Dalia Vinauskienė42
2016.11.14
pirmadienis
9.00-16.30
IPraktinis taikymasĮmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimo įtaka auditoriaus išvadai. 570-ojo TAS „Veiklos tęstinumas“ (persvarstytas) taikymas8 Irma Kamarauskienė84
2016.11.17-18
ketvirtadienis-penktadienis

9.00-16.30
IPraktinis taikymasAudito standartų apžvalga16 Vaida Kačergienė168
2016.11.24
ketvirtadienis
9.00-16.30
IPraktinis taikymasAudito procedūros bei audito svarstymai, susiję su paslaugų organizaciją naudojančia įmone. 402-ojo TAS taikymas8 Irma Kamarauskienė84

LAR organizuojamų auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų Kaune lapkričio mėn. grafikas:

2016.12.06
antradienis
9.00-16.30


IPraktinis taikymasNaujieji finansinių ataskaitų rinkiniai ir kitos VAS aktualijos 2016 m.8 Ramunė Budrionytė84

LAR prezidiumas 2014 m. balandžio 14 d. posėdžio Nr. 7 metu priėmė nutarimą atsisakyti kvalifikacijos kėlimo kursų medžiagos spausdinimo, suteikiant galimybę kursų dalyviams gauti medžiagą elektroninėmis priemonėmis.2013 m.sausio 21 d. Prezidiumas patvirtino
Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą (suderinta su AAT, įsigaliojo nuo 2013 vasario 8 d.)

ATKREIPIAME DĖMĖSĮ
:
Auditorius per 2014-2016 metus privalo išklausyti ne mažiau kaip 120 akademinių valandų auditorių kursų, iš kurių ne mažiau kaip 48 akademines valandas (40 proc. visų akademinių valandų) privaloma išklausyti iš programų I dalyje išvardintų programų.

_____________________________________________________________________________

Registracija į auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus vyks prisijungus prie LAR interneto svetainės su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Primename, kad kiekvienas auditorius į kursus turi registruotis individualiai, su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
Registracija: pasirinkti skirtuką „AUDITORIAMS/AUDITO ĮMONĖMS“ ir pasirinkti meniu punktą „Kvalifikacijos kėlimas“ ir punktą „Registracija į kvalifikacijos kėlimo kursus“. Sėkmingai baigus registraciją sistema suformuoja sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Meniu punkte "Pasirinktos temos" galite bet kada matyti temas, į kurias esate užsiregistravę ir koreguoti registraciją į kursus, o meniu punkte "Išklausytos temos" rasite informaciją apie išklausytas valandas ne tik einamaisiais, bet ir ankstesniais metais.Visuotinis LAR narių susirinkimas
2021 m. gruodžio 10 d.
10 val. viešbutyje „Vilnius Grand Resort“

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.