Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Vilniuje 2016


2016 m. LAR organizuojami auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai Vilniuje vyko 2016 m. spalio - gruodžio dvi pirmas savaites.

Kursų pradžia 9 val. pabaiga 16.30 val. (jeigu kursų trukmė 8 ak. val.)
Darbotvarkė 8 ak. val. kursų trukmės.
Darbotvarkė 4 ak. val. kursų trukmės, kai pradžia nuo 9 val.
Darbotvarkė 4 ak. val. kursų trukmės, kai pradžia nuo 13.15 val.

LAR prezidiumas 2014 m. balandžio 14 d. posėdžio Nr. 7 metu priėmė nutarimą atsisakyti kvalifikacijos kėlimo kursų medžiagos spausdinimo, suteikiant galimybę kursų dalyviams gauti medžiagą elektroninėmis priemonėmis.

2016 m. spalio 13-14 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2016.10.10INaujovės dėl 260-ojo TAS (persvarstytas) „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“ taikymo8Irma KamarauskienėLAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas
2016.10.13-14I1 TKKS praktinio taikymo patarimai audito įmonėms, siekiančioms sukurti efektyvią kokybės kontrolės sistemą užtikrinančią aukštą atliekamo audito kokybę Dėmesio! Rekomenduojame atsispaudinti anketas pastaboms žymėtis.
1. Audito kokybės užtikrinimo reglamentavimas.
2 Kokia turi būti audito įmonės kokybės kontrolės sistema, kad ji atitiktų 1 - ojo TKKS reikalavimus?
3.. Pasiruošimas peržiūrai pagal Atlikto audito kokybės peržiūros metodiką.
4. Įrodymai, kad audito įmonės nustatyta kokybės kontrolės politika įgyvendinama, o procedūros veikia.
5. Finansinių ataskaitų audito atlikimas ir dokumentavimas pagal tarptautinių audito standartų reikalavimus.
6. Reikalavimai Grupės finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų) audito atlikimui ir dokumentavimui pagal 600 TAS.
7. Auditui panaudotų išteklių (žmogiškieji, laiko, finansiniai, metodologiniai) įtaka atlikto audito kokybei.
8. LR audito įstatymo ir kitų teisės aktų laikymasis.
9. Profesinės etikos principų laikymasis.
10. Atlikto audito peržiūrų metu dažniausiai nustatomi trūkumai, trūkumų reikšmingumo vertinimas.
16Nijolė ZibalienėLAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas

2016 m. spalio 17-21 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2016.10.17

 IIPVM naujovės 8Gražina RimkevičienėLAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas
2016.10.20

 IRašytiniai pareiškimai kaip audito įrodymai. Vadovybės pareiškimai. Rašytinių pareiškimų patikimumo problema. 580-ojo TAS „Rašytiniai pareiškimai“ taikymas 8Irma KamarauskieneLAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas
2016.10.21

ITeisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių vidaus organizacinė struktūra
24a straipsnis k) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė stebi ir vertina pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2006/43/EB  direktyvą, o kai taikoma – pagal Reglamentą (ES) Nr. 537/2014 įdiegtų savo sistemų, vidaus kokybės kontrolės mechanizmų bei tvarkos tinkamumą ir veiksmingumą ir imasi reikiamų priemonių bet kokiems trūkumams pašalinti. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė visų pirma atlieka metinį g punkte nurodytos savo vidaus kokybės kontrolės sistemos vertinimą. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė saugo dokumentus apie to vertinimo rezultatus ir siūlomas priemones vidaus kokybės kontrolės sistemai pakeisti.
 4Jolanta Dalia Staliūnienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2016.10.21IDraudimas teikti ne audito paslaugas
Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė gali toliau atlikti viešojo intereso įmonės teisės aktų nustatytą auditą tik tada, jei pagal šio reglamento 6 straipsnį ir Direktyvos 2006/43/EB 22b straipsnį gali pagrįsti, kad tokių paslaugų teikimas nedaro poveikio jų profesiniam sprendimui ir audito išvadai.
 4Jolanta Dalia Staliūnienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius2016 m. spalio 24-28 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2016.10.27


 IAuditoriaus išvada 2016: 2016 metais įsigaliojančių naujų ir peržiūrėtų Tarptautinių audito standartų (TAS 700, 701, 702, 705, 720, 260, 570) apžvalga, auditoriaus išvados pavyzdžiai 8Lina Drakšienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2016 m. spalio 31 d. - lapkričio 2-4 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2016.11.02


 IINaujieji finansinių ataskaitų rinkiniai ir kitos VAS aktualijos 2016 m."8Ramunė Budrionytėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2016.11.03


 IĮmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimo įtaka auditoriaus išvadai. 570-ojo TAS „Veiklos tęstinumas“ (persvarstytas) taikymas
 8
Irma Kamarauskienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2016.11.04


II

Pinigų plovimo prevencija

2

Vilius Pečkaitis FNTT
verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2016.11.04

I

Profesinė etika

6

Dalia Vinauskienė
verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2016 m. lapkričio 7-11 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2016.11.07-08 IAudito dokumentų sutvarkymas po audito (orientuojantis į naują kokybės patikrinimo metodiką)  16Vaida Kačergienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2016.11.10


 IIEsminiai naujojo DK momentai
Viešoje erdvėje netyla diskusijos, kam šis kodeksas naudingas, kaip sudėtinga pasiruošti jo taikymui ir t.t. Todėl pranešimo metu bus apžvelgiami pagrindiniai reguliavimo pakeitimai, laukiantys po Naujųjų metų. Taip pat bus aptarti galimi parengiamieji veiksmai bei labiausiai viešojoje erdvėje aptarinėjamos temos (pvz., atostogos).
 8Rimantas Stanevičius
advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ advokatas
verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2016.11.11


 IElektroninio parašo ir elektroninių dokumentų naudojimo aktualijas
Auditoriai rengia ir pasirašo dokumentus elektroniniu parašu, o atlikdami auditą, gauna ir vertina elektroninius dokumentus bei turi įsitikinti tiek jų patikimumu, tiek pakankamumu. Šioje veikloje kyla klausimų dėl elektroninių parašų ir elektroninių dokumentų teisinės galios ir patikimumo. Todėl pranešimo metu bus aptariami praktiniai elektroninių parašų naudojimo, elektroninių dokumentų rengimo bei saugojimo aspektai, aktualaus teisinio reguliavimo pasikeitimai bei laukiantys iššūkiai.
 8 Jovita Gabnienė
advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ advokatė
verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2016 m. lapkričio 14-18 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2016.11.14


IIPVM8Gražina Rimkevičienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2016.11.15


 IINaujieji finansinių ataskaitų rinkiniai ir kitos VAS aktualijos 2016 m.8Ramunė Budrionytėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2016.11.16


 IAuditoriaus išvada 2016: 2016 metais įsigaliojančių naujų ir peržiūrėtų Tarptautinių audito standartų (TAS 700, 701, 702, 705, 720, 260, 570) apžvalga, auditoriaus išvados pavyzdžiai8Lina Drakšienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2016.11.17


 I Auditoriaus pareigos vertinant susijusių šalių santykius, sandorius ir apskaitos operacijas. 550-ojo TAS „Susijusios šalys“ taikymas8Irma KamarauskienėLAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas
2016.11.18

 IPolitinių partijų ir politinių kampanijų tikrinimas4Lina PetronienėLAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas


2016 m. lapkričio 21-25 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2016.11.21-22


 IAudito standartų apžvalga16 Vaida Kačergienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2016.11.23

IIPelno mokesčio įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai ir nauji reikalavimai nustatyti Mokesčių administravimo įstatyme8Alina Gaudutytėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2016.11.25IAudito įmonės kokybės kontrolės dokumentavimas8Vaida Kačergienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2016 m. lapkričio 28- gruodžio 2 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2016.11.29 IIMokestiniai ginčai – PVM, PM, GPM ir Akcizų įstatymų nuostatų taikymas8Lina Vosylienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2016.11.30-12.02 IAuditas – nuo sutarties iki išvados pasirašymo. Konkretaus pavyzdžio nagrinėjimas24Vaida KačergienėLAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas
2016.12.01


II Pelno mokesčio įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai ir nauji reikalavimai nustatyti Mokesčių administravimo įstatyme8Alina GaudutytėKEIČIASI VIETA
Karolinos konferencijų centre, adresu Sausio 13-osios g. 2, Vilnius

2016 m. gruodžio 5-8 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2016.12.06-07


 I1 TKKS praktinio taikymo patarimai audito įmonėms, siekiančioms sukurti efektyvią kokybės kontrolės sistemą užtikrinančią aukštą atliekamo audito kokybę
Dėmesio!
Rekomenduojame atsispaudinti anketas pastaboms žymėtis.
1. Audito kokybės užtikrinimo reglamentavimas.
2 Kokia turi būti audito įmonės kokybės kontrolės sistema, kad ji atitiktų 1 - ojo TKKS reikalavimus?
3.. Pasiruošimas peržiūrai pagal Atlikto audito kokybės peržiūros metodiką.
4. Įrodymai, kad audito įmonės nustatyta kokybės kontrolės politika įgyvendinama, o procedūros veikia.
5. Finansinių ataskaitų audito atlikimas ir dokumentavimas pagal tarptautinių audito standartų reikalavimus.
6. Reikalavimai Grupės finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų) audito atlikimui ir dokumentavimui pagal 600 TAS.
7. Auditui panaudotų išteklių (žmogiškieji, laiko, finansiniai, metodologiniai) įtaka atlikto audito kokybei.
8. LR audito įstatymo ir kitų teisės aktų laikymasis.
9. Profesinės etikos principų laikymasis.
10. Atlikto audito peržiūrų metu dažniausiai nustatomi trūkumai, trūkumų reikšmingumo vertinimas.
 16 Nijolė ZibalienėLAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas


2016 m. gruodžio 12-15 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2016.12.12


 IAuditoriaus išvada 2016: 2016 metais įsigaliojančių naujų ir peržiūrėtų Tarptautinių audito standartų (TAS 700, 701, 702, 705, 720, 260, 570) apžvalga, auditoriaus išvados pavyzdžiai 8 Lina Drakšienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2016.12.13
 IIKonfliktai ir jų sprendimas 8 Dr. Alisa MiniotaitėLAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas
2016.12.14 IIPersonalo paieška ir atranka, naujų darbuotojų įvedimas 8 Dr. Alisa Miniotaitė LAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas
2016.12.15


 IIMokesčių administravimo reguliavimo griežtėjimas nuo 2016 m.: kiek naujų formų, pranešimų ir ataskaitų reikės pildyti įmonių buhalteriams?
Išmanioji mokesčių sistema (iMAS, iVAZ, iSAF, SAF-T)
Socialinio modelio teisės aktų taikymas nuo 2017 m.: darbai, reikalingi atlikti pereinamuoju laikotarpiu
Gyventojų pajamų mokestis
VSD ir PSD įmokų apskaičiavimas ir naujausi pakeitimai 2016–2017 m. „Sodros“ duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus tikslinimo taisyklių pakeitimai nuo 2016-07-01
Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas
Buhalterinės apskaitos naujovės ir naujausių VAS pakeitimų taikymas tvarkant apskaitą 2016 m. ir teikiant ataskaitas 2017 m.
Pridėtinės vertės mokesčio reguliavimo naujovės.
 8 Artūras Kapitanovas  verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2016 m. gruodžio 19-20 d.

Kursų data
 I ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2016.12.19
 IAuditoriaus išvada 2016: 2016 metais įsigaliojančių naujų ir peržiūrėtų Tarptautinių audito standartų (TAS 700, 701, 702, 705, 720, 260, 570) apžvalga, auditoriaus išvados pavyzdžiai 8 Lina Drakšienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2016.12.21
 IĮmonių grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas 8Simonas Rimašauskasverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2016.12.22

 Auditoriaus išvada 2016: 2016 metais įsigaliojančių naujų ir peržiūrėtų Tarptautinių audito standartų (TAS 700, 701, 702, 705, 720, 260, 570) apžvalga, auditoriaus išvados pavyzdžiai8Lina DrakšienėLAR patalpose, Ukmergės 369A, Vilnius III aukštas


2013 m.sausio 21 d. Prezidiumas patvirtino
Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą (suderinta su AAT, įsigaliojo nuo 2013 vasario 8 d.)

ATKREIPIAME DĖMĖSĮ:
Auditorius per 2014-2016 metus privalo išklausyti ne mažiau kaip 120 akademinių valandų auditorių kursų, iš kurių ne mažiau kaip 48 akademines valandas (40 proc. visų akademinių valandų) privaloma išklausyti iš programų I dalyje išvardintų programų.


_____________________________________________________________________________

Registracija į auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus vyks prisijungus prie LAR interneto svetainės su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Primename, kad kiekvienas auditorius į kursus turi registruotis individualiai, su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
Registracija: pasirinkti skirtuką „AUDITORIAMS/AUDITO ĮMONĖMS“ ir pasirinkti meniu punktą „Kvalifikacijos kėlimas“ ir punktą „Registracija į kvalifikacijos kėlimo kursus“. Sėkmingai baigus registraciją sistema suformuoja sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Meniu punkte "Pasirinktos temos" galite bet kada matyti temas, į kurias esate užsiregistravę ir koreguoti registraciją į kursus, o meniu punkte "Išklausytos temos" rasite informaciją apie išklausytas valandas ne tik einamaisiais, bet ir ankstesniais metais.Visuotinis LAR narių susirinkimas
2021 m. gruodžio 10 d.
10 val. viešbutyje „Vilnius Grand Resort“

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.