„Šiuo metu viešieji pirkimai nevykdomi. Šiame puslapyje galite rasti informaciją apie jau įvykusius projekto viešuosius pirkimus.“


PROJEKTO „AUDITO ĮMONIŲ VADOVŲ IR DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS, ŽINIŲ, GEBĖJIMŲ BEI PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS BESIKEIČIANČIOJE LIETUVOS NEPRIKLAUSOMO AUDITO SISTEMOJE“
NR.VP1-1.1-SADM-01-K-01-443 SPECIALIZUOTŲ PROFESINIŲ MOKYMŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS

Pirkimo numeris 90741

2010 m. rugsėjo 14 d. buvo pasirašyta specializuotų profesinių mokymų paslaugų pirkimo sutartis Nr. ES-443-5 su UAB „Cesim“ ir UAB „TMD partneriai“. Preliminari sutarties vertė, nustatyta pagal Paslaugos teikėjo pasiūlyme nurodytas kainas – 2.665.995,00 litai (du milijonai šeši šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki litai, 00 ct). Su šio pirkimo procedūrų ataskaita ir skelbimu apie sutarties sudarymą galite susipažinti čia:
1. Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita.
2. Skelbimas apie sutarties sudarymą.


KVALIFIKACIJOS TOBULINIMOSI KURSŲ IR JŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
 
Pirkimo numeris 84940

2010 m. gegužės 17 d. buvo pasirašyta kvalifikacijos tobulinimosi kursų ir jų organizavimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. ES-443-4 su UAB „Cesim“ ir UAB „TMD partneriai“. Preliminari sutarties vertė, nustatyta pagal Paslaugos teikėjo pasiūlyme nurodytas kainas – 632.983,00 litai (šeši šimtai trisdešimt du tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt trys litai, 00 ct). Su šio pirkimo procedūrų ataskaita galite susipažinti čia: viešojo pirkimo procedūrų ataskaita.


 
LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS, FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO IR PROJEKTO FINANSŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Pirkimo numeris 81060

2009 m. gruodžio 8 d. buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr. 108 dėl Lietuvos auditorių rūmų buhalterinės apskaitos tvarkymo ir įgyvendinimo projekto finansų administravimo paslaugų teikimo su UAB „Auditorių aljanso konsultacijos“. Sutarties kaina – 71.728,80 Lt su PVM (septyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt aštuoni litai, 80 ct), iš jų 35.574,00 Lt su PVM (trisdešimt penki tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt keturi litai, 00 ct) skirti projekto finansų administravimo paslaugoms įsigyti.

 
LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ
PROJEKTO „AUDITO ĮMONIŲ VADOVŲ IR DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS, ŽINIŲ, GEBĖJIMŲ BEI PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS BESIKEIČIANČIOJE
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMO AUDITO SISTEMOJE“
NR. VP1-1.1-SADM-01-K-01-443
MOKYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
 
PIRKIMO NUMERIS 79178

 2009 m. lapkričio 2 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. ES-443-1 dėl 1 pirkimo dalies „Specializuoti profesiniai mokymai audito, apskaitos, mokesčių ir kt. srityse“ su UAB „Cesim“ ir UAB „TMD partneriai“. Preliminari sutarties vertė –1.166.400,00 Lt (vienas milijonas šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai litų, 00 ct.). 2009 m. lapkričio 23 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. ES-443-2 dėl 3 pirkimo dalies „Verslo anglų kalbos mokymai“ su VšĮ „Interlingva“. Preliminari sutarties vertė – 219.925,00 Lt. (du šimtai devyniolika tūkstančių devyni šimtai dvidešimt penki litai, 00 ct).2009 m. gruodžio 14 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. ES-443-3 dėl 2 pirkimo dalies „Bendrieji mokymai personalo, konfliktų valdymo ir teisės srityse“ su UAB „TMD partneriai“. Preliminari sutarties vertė – 343.200,00 Lt (trys šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai litų, 00 ct). Su šio pirkimo ataskaitomis galite susipažinti čia: viešojo pirkimo procedūrų ataskaita, papildoma viešojo pirkimo procedūrų ataskaita.