Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Vilnius 2017


2017 m. LAR organizuoti auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai Vilniuje 2017 m. spalio - gruodžio mėn.
 
 
Kursų pradžia 9 val. pabaiga 16.30 val. (jeigu kursų trukmė 8 ak. val.)
Darbotvarkė 8 ak. val. kursų trukmės.
Darbotvarkė 4 ak. val. kursų trukmės, kai pradžia nuo 9 val.
Darbotvarkė 4 ak. val. kursų trukmės, kai pradžia nuo 13.15 val.

LAR prezidiumas 2014 m. balandžio 14 d. posėdžio Nr. 7 metu priėmė nutarimą atsisakyti kvalifikacijos kėlimo kursų medžiagos spausdinimo, suteikiant galimybę kursų dalyviams gauti medžiagą elektroninėmis priemonėmis. 

2017 m. spalio 12 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
 2017-10-12

 II Geroji patirtis, skaičiuojant PVM ir akcizus
Kursų metu bus nagrinėjamos aktualios PVM apmokestinimo temos, PVM atskaitos ypatybės, mišri veikla (PVM apmokestinama ir neapmokestinama), atvirkštinio apmokestinimo klausimai. Bus pristatyti pagrindiniai akcizų surinkimo principai, aptariamos prekės, už kurias mokami akcizai ir kitos aktualios temos. Kursų metu bus galimos diskusijos, klausimų sprendimas ir aptarimas.
8 Neringa SamuilovienėLAR patalpose Ukmergės g. 369A, III aukštas, Vilnius

2017 m. spalio 16-20 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
 2017-10-16
pirmadienis 9:00-16:30
II9 TFAS "Finansinės priemonės"(įsigalios nuo 2018-01-01)8Kristina Volodkovičverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
 2017.10.17
antradienis
9.00-12.15
IFinansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos pakeitimai
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 38 straipsnis. Audito įmonių pareigos Audito įmonė privalo: 1) atlikdama finansinių ataskaitų auditą, laikytis auditorių ir audito įmonių darbo organizavimo ir audito įmonės vidaus organizacinės struktūros reikalavimų (2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/56/ES 24a straipsnis); 10) kai atliekama jos atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūra, tikrinimas, tyrimas ar pažeidimo tyrimas, teikti Auditorių rūmams, Įstaigai atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrai, tikrinimui, tyrimui ar pažeidimo tyrimui atlikti reikalingus dokumentus ir (arba) jų kopijas, paaiškinimus.
4Jolanta Dalia Staliūnienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
 2017.10.17
antradienis
13.15-16.30
IAtsakas į įstatymų ir teisės aktų nesilaikymą 
BUHALTERIŲ PROFESIONALŲ ETIKOS KODEKSO VADOVAS 
B DALIS. 225, C DALIS  360 Atsakas į įstatymų ir teisės aktų nesilaikymą
4Jolanta Dalia Staliūnienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
 2017-10-18
trečiadienis 9:00-16:30
IFinansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimas. 1 TKKS praktinis taikymas, siekiant sukurti efektyvią audito įmonės kokybės kontrolės sistemą, užtikrinančią kokybišką audito atlikimą8Nijolė Zibalienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
 2017-10-19
ketvirtadienis 9:00-16:30
IIApskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ypatumai8Laimutė KazlauskienėLAR patalpose Ukmergės g. 369A, III aukštas, Vilnius
 2017.10.20
penktadienis
9.00-12.15
IReguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų auditas
Pagrindinių LR teisės aktų, reglamentuojančių reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų auditą, apžvalga, nuostatų įgyvendinimo problemos praktikoje, numatomi LR teisės aktų pakeitimai, 800-ojo TAS „Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų auditas“ praktinis taikymas.
4Vidas Grigaliūnasverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2017.10.20
penktadienis
13.15-16.30
IReikšmingumas ir skepticizmas4Romanas Skrebnevskisverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius


2017 m. spalio 23-27 d.

 Kursų data I ar II dalis Kursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
 2017-10-23
pirmadienis 9:00-16:30
 II 15 TFAS "Pajamos pagal sutartis su klientais"
(įsigalios nuo 2018-01-01)
 8Kristina Volodkovičverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
 2017.10.24
antradienis
9:00-16:30
IINaujas Darbo kodeksas. Aktualijos.
Naujos darbo sutarčių rūšys, įvedus naująjį Darbo kodeksą;
Darbo užmokesčio ir premijavimo sistema.
Darbo laiko apskaitos pokyčiai
Darbo sutarties pakeitimo ir nutraukimo procesas ir pagrindai. Nauji įspėjimo terminai, išeitinės išmokos.
Kolektyvinių santykių pokyčiai: darbo tarybos, kaip jas įsteigti įmonėje, ar jos yra privalomos.
Mokestinės kontrolės procedūros ir mokestiniai ginčai.
Mokesčių teisės skirtumai nuo kitų teisės šakų.
Patikrinimo ir tyrimo procesas.
Mokesčių mokėtojo teisės. 
Teisė neliudyti prieš save mokestiniame ginče.
Mokestinis ginčas.
Problematika ir aktualijos
8Paulius Čerka"Karolinos" konferencijų centre Sausio 13-osios g. 2 Vilnius
2017-10-25
trečiadienis 9:00-16:30
IIViešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų praktinis taikymas ir skirtumai nuo verslo apskaitos standartų8Laimutė KazlauskienėLAR patalpose Ukmergės g. 369A, III aukštas, Vilnius
2017-10-26
ketvirtadienis 9:00-16:30
 ITarptautiniai peržiūros, užtikrinimo užduočių ir susijusių paslaugų standartai8Romanas Skrebnevskis verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
 2017.10.27
penktadienis
9.00-16:30
IIVAS apžvalga: atskiros ir konsoliduotos finansinės ataskaitos8Ramunė Budrionytė"Karolinos" konferencijų centre Sausio 13-osios g. 2 Vilnius

2017 m. spalio 30-lapkričio 2 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
 2017-10-30
pirmadienis 9:00-16:30
II16 TFAS "Nuoma"
(įsigalios nuo 2019-01-01)
8Kristina VolodkovičLAR patalpose Ukmergės g. 369A, III aukštas, Vilnius

 2017-10-30
NEĮVYKS. 
Perkeliami į 2017-11-13
ISpecialūs svarstymai pagal specialiosios paskirties tvarką parengtų finansinių ataskaitų,  atskiros finansinės ataskaitos arba konkretaus finansinės ataskaitos elemento, sąskaitos ar straipsnio auditams. Audito užduotis  finansinių ataskaitų santraukai.  800-TAS, 805-TAS ir 810-TAS taikymas.8Irma Kamarauskienė2017-10-30
NEĮVYKS. 
Perkeliami į 2017-11-13

2017.10.31
NEĮVYKS. 
Perkeliami į 2017-12-14
 IILaiko planavimas ir organizavimas8Alisa Miniotaitė2017.10.31
NEĮVYKS. 
Perkeliami į 2017-12-14

 2017.11.03
penktadienis
9.00-16:30

 IIGeroji patirtis, skaičiuojant PVM ir akcizus
Kursų metu bus nagrinėjamos aktualios PVM apmokestinimo temos, PVM atskaitos ypatybės, mišri veikla (PVM apmokestinama ir neapmokestinama), atvirkštinio apmokestinimo klausimai. Bus pristatyti pagrindiniai akcizų surinkimo principai, aptariamos prekės, už kurias mokami akcizai ir kitos aktualios temos. Kursų metu bus galimos diskusijos, klausimų sprendimas ir aptarimas.
8 Neringa Samuilovienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
 

2017 m. lapkričio 6 - 10 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2017-11-06
pirmadienis 9:00-12.15
IPinigų plovimo prevencijos įgyvendinimas audito įmonėse4Jurgita Jurkuvienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2017-11-07
antradienis
9:00-12:15
IFinansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos pakeitimai
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 38 straipsnis. Audito įmonių pareigos Audito įmonė privalo: 1) atlikdama finansinių ataskaitų auditą, laikytis auditorių ir audito įmonių darbo organizavimo ir audito įmonės vidaus organizacinės struktūros reikalavimų (2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/56/ES 24a straipsnis); 10) kai atliekama jos atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūra, tikrinimas, tyrimas ar pažeidimo tyrimas, teikti Auditorių rūmams, Įstaigai atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrai, tikrinimui, tyrimui ar pažeidimo tyrimui atlikti reikalingus dokumentus ir (arba) jų kopijas, paaiškinimus.
4Jolanta Dalia Staliūnienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2017.11.07
antradienis
13.15-16:30
 IAtsakas į įstatymų ir teisės aktų nesilaikymą 
BUHALTERIŲ PROFESIONALŲ ETIKOS KODEKSO VADOVAS 
B DALIS. 225, C DALIS  360 Atsakas į įstatymų ir teisės aktų nesilaikymą
4Jolanta Dalia Staliūnienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

 2017-11-08
trečiadienis 9:00-16:30
IAtnaujinto ADDIS naudojimas audito dokumentavimui8Vaida KačergienėLAR patalpose Ukmergės g. 369A, III aukštas, Vilnius

 2017-11-09
ketvirtadienis 9:00-16:30
 IIstorinių finansinių ataskaitų peržiūra, tarpinės finansinės informacijos peržvalga: užduotis, atlikimas, ataskaitos forma ir turinys. 2400-TPUS ir 2410-TPUS taikymas8Irma Kamarauskienė verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

 2017.11.10
penktadienis
9.00-16:30

 IIStreso valdymas8Mantas Cegelskasverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius


2017 m. lapkričio 13 - 17 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks

2017-11-13

pirmadienis 9:00-16:30
atkelta iš 2017-10-30
ISpecialūs svarstymai pagal specialiosios paskirties tvarką parengtų finansinių ataskaitų,  atskiros finansinės ataskaitos arba konkretaus finansinės ataskaitos elemento, sąskaitos ar straipsnio auditams. Audito užduotis  finansinių ataskaitų santraukai.  800-TAS, 805-TAS ir 810-TAS taikymas.8Irma Kamarauskienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2017-11-13

pirmadienis 9:00-16:30
IIIT gudrybės auditoriaus kasdieniniame darbe8prof. dr. Dalia KrikščiūnienėLAR patalpose Ukmergės g. 369A, III aukštas, Vilnius

2017-11-14
NEĮVYKS
IIKlientų aptarnavimas8Simonas Girdzijauskas2017-11-14
NEĮVYKS

2017.11.16
ketvirtadienis
9:00-16:30
 IE-dokumentai ir jų teisinis reguliavimas. 
1. e-realybė ir ko galima tikėtis netolimoje ateityje. 
2. e-Parašas, e-Spaudas, e-Atpažintis. Teisinis reguliavimas ir naudojimo aktualijos. 
3. e-Dokumentai: sudarymas, pasirašymas, patikrinimas, išrašai, nuorašai. 
4. e-Dokumentų patikimumo ir įrodomosios vertės klausimai. 
5. e-Dokumentų saugojimas. Reikalavimai ir keblumai. 
6. e-Saugumo pagrindai. Rizikos prevencija.
8Jovita Gabnienė (advokatė)verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2017-11-17
penktadienis 9:00-16:30
 IIPersonalo valdymas + Y karta (pristatant kitų grupių ypatumus)8Alisa MiniotaitėLAR patalpose Ukmergės g. 369A, III aukštas, Vilnius

 2017 m. lapkričio 20 - 24 d.
 
Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks

2017-11-20

pirmadienis 9:00-16:30
IAuditoriaus išvada: 30 modifikavimo atvejų analizė
30-ies atvejų analizė, pateikiant dažniau ar rečiau pasitaikančias praktines situacijas dėl auditoriaus išvados modifikavimo, taip pat pasiūlant galimas modifikavimo formuluotes. Situacijos apima šiuos modifikavimo atvejus: sąlyginė nuomonė dėl audito darbo apimties apribojimo, sąlyginė nuomonė dėl nesutarimų su vadovybe, atsisakymas pareikšti nuomonę, neigiama nuomonė, besąlyginė nuomonė su dalyko pabrėžimo pastraipa; modifikavimas dėl finansinių ataskaitų neatitikties apskaitos standartams (analizuojami finansinių ataskaitų straipsniai bei komponentai: ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtai, atidėtasis pelno mokesčio turtas, gautinos sumos, atsargos, įsipareigojimai, atidėjiniai, kapitalas, sąnaudos; atskleidimai, konsolidavimas, ir kita), modifikavimas dėl audito procedūrų (veiklos tęstinumas, vadovybės patvirtinimai, neatlikti koregavimai, kelios išlygos kartu, ir kita). Tema atnaujinta pateikiant naujus auditoriaus išvados šablonus
8Mindaugas Juknaverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
NAUJA
2017-11-21
antradienis
9:00-16:30
 IProfesinė etika 4Dalia VinauskienėLAR patalpose Ukmergės g. 369A, III aukštas, Vilnius
NEĮVYKS
2017-11-22

 IFinansinių ataskaitų audito kokybė: išmoktos pamokos ir nauji iššūkiai 4Audrius Linartas (AVNT direktorius)NEĮVYKS
2017-11-22

2017.11.23
ketvirtadienis
9:00-16:30
IPinigų plovimo prevencijos įgyvendinimas audito įmonėse4Jurgita Jurkuvienė verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

 2017-11-24
penktadienis 9:00-16:30
 IIKonsoliduotosios finansinės atskaitomybės sudarymas pagal VAS
Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos.
Konsoliduotųjų ataskaitų sudarymo etapai.
Prestižo apskaičiavimas, pripažinimas ir pateikimas konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.
Mažumos dalies apskaičiavimas ir pateikimas konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.
8Vilija Banienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
 
2017 m. lapkričio 27 - gruodžio 1 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks

2017-11-27

pirmadienis 9:00-16:30
IIVis dar naujas darbo kodeksas: 
1. Pagrindinių naujovių apžvalga.
2.  Darbo sutartys (jų rūšys, sudarymas, nutraukimas). 
3. Darbo ir poilsio laikas (apimant atostogų klausimus). 
4. Darbo užmokestis. 
5. Darbo tarybos ir kolektyviniai darbo santykiai. 
6. Darbo ginčų naujovės.
8Rimantas Stanevičius (advokatas)verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2017-11-28
antradienis
9:00-16:30
 IIVAS apžvalga: turto, įsipareigojimų, nuosavo kapitalo, pajamų bei sąnaudų apskaita 8Ramunė Budrionytė verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2017-11-29
trečiadienis
9:00-16:30
 IIPelno mokesčio ir Gyventojų pajamų mokesčio taikymo ypatumai, praktiniai sprendimai ir naujovės 8Alina Gaudutytė verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

 2017-12-01
penktadienis 9:00-16:30
 II
Profesinė auditorių atsakomybė 
1. Civilinė atsakomybė. Samprata. Rūšys. 
2. Civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, žala, kaltė. 
3. Auditorių profesinės civilinės atsakomybės specifika ir taikymo atvejai. 
4. Auditorių administracinė atsakomybė. Samprata. Specifika. Taikymo atvejai. 
5. Auditorių baudžiamoji atsakomybė. Samprata. Specifika. Taikymo atvejai.
 
8Jovita Gabnienė (advokatė)LAR patalpose Ukmergės g. 369A, III aukštas, Vilnius

2017 m. gruodžio 4 - 8 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks

2017-12-04

pirmadienis 9:00-16:30
IPraktinių situacijų analizė remiantis AVNT nustatytais auditorių darbo trūkumais
I dalis medžiagos
II dalis medžiagos 
Praktinės situacijos apims šias temas:
· Įmonių grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų (FA) auditas nuo A iki Z (apimtis („scoping“), rizikos įvertinimas, reikšmingumas, grupės auditoriaus atsakomybė, grupės audito rezultatų apibendrinimas ir išvadų formulavimas)
· Rizikos vertinimo procedūrų dokumentavimas
· Atliktų audito procedūrų dokumentavimo išsamumas
· Audito plano vientisumas ir nuoseklumas, sąsaja su atliktomis ir dokumentuotomis procedūromis
· FA sutikrinimas ir suderinimas su pagrindiniais apskaitos įrašais; atskleidimų auditas 
· Reikšmingumo lygio nustatymas 
· Atsargų auditas
8Mindaugas Jukna ir Simonas Rimašauskasverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2017-12-05
antradienis
14:00-17:15
 IKorupcijos rizikos atliekant auditą: suprasti, atpažinti, pranešti. Tarptautinio papirkinėjimo grėsmės ir EBPO Konvencija4 Vidmantas Mečkauskas
(STT Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus viršininkas)
verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2017.12.07
ketvirtadienis
9:00-16:30
IIPelno mokesčio ir Gyventojų pajamų mokesčio taikymo ypatumai, praktiniai sprendimai ir naujovės8Alina Gaudutytė verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
NAUJA
 2017-12-08
penktadienis 9:00-16:30
 IIIT gudrybės auditoriaus kasdieniniame darbe
8prof. dr. Dalia Krikščiūnienė LAR patalpose Ukmergės g. 369A, III aukštas, Vilnius

2017 m. gruodžio 11 - 14 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks

2017-12-11

pirmadienis 9:00-16:30
IPraktinių situacijų analizė remiantis AVNT nustatytais auditorių darbo trūkumais
I dalis medžiagos
II dalis medžiagos

Praktinės situacijos apims šias temas:
· Įmonių grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų (FA) auditas nuo A iki Z (apimtis („scoping“), rizikos įvertinimas, reikšmingumas, grupės auditoriaus atsakomybė, grupės audito rezultatų apibendrinimas ir išvadų formulavimas)
· Rizikos vertinimo procedūrų dokumentavimas
· Atliktų audito procedūrų dokumentavimo išsamumas
· Audito plano vientisumas ir nuoseklumas, sąsaja su atliktomis ir dokumentuotomis procedūromis
· FA sutikrinimas ir suderinimas su pagrindiniais apskaitos įrašais; atskleidimų auditas 
· Reikšmingumo lygio nustatymas 
· Atsargų auditas
8Mindaugas Jukna ir Simonas Rimašauskasverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2017.12.14
ketvirtadienis
9:00-16:30
IILaiko planavimas ir organizavimas8Alisa Miniotaitėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

 2017 m. gruodžio 18 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks

2017-12-18

pirmadienis 9:00-16:30
IProfesiniai standartai ir Etikos kodeksas: tarptautinė užtikrinimo užduočių vykdymo sistema; TAS, TPUS, TUUS ir TSPS apžvalga ir aktualijos8Irma Kamarauskienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (tame pačiame pastate, kaip ir LAR tik I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

 
2013 m.sausio 21 d. Prezidiumas patvirtino Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą (suderinta su AAT, įsigaliojo nuo 2013 vasario 8 d.)

ATKREIPIAME DĖMĖSĮ:
Auditorius per 2015-2017 metus privalo išklausyti ne mažiau kaip 120 akademinių valandų auditorių kursų, iš kurių ne mažiau kaip 48 akademines valandas (40 proc. visų akademinių valandų) privaloma išklausyti iš programų I dalyje išvardintų programų.


_____________________________________________________________________________

Registracija į auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus vyks prisijungus prie LAR interneto svetainės su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Primename, kad kiekvienas auditorius į kursus turi registruotis individualiai, su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu. 
Registracija: pasirinkti skirtuką „AUDITORIAMS/AUDITO ĮMONĖMS“ ir pasirinkti meniu punktą „Kvalifikacijos kėlimas“ ir punktą „Registracija į kvalifikacijos kėlimo kursus“. Sėkmingai baigus registraciją sistema suformuoja sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Meniu punkte "Pasirinktos temos" galite bet kada matyti temas, į kurias esate užsiregistravę ir koreguoti registraciją į kursus, o meniu punkte "Išklausytos temos" rasite informaciją apie išklausytas valandas ne tik einamaisiais, bet ir ankstesniais metais. 

____________________________________________________________________________________________________

Visuotinis LAR narių susirinkimas
2021 m. gruodžio 10 d.
10 val. viešbutyje „Vilnius Grand Resort“

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.