Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Asocijuotieji LAR nariai


Asocijuotieji LAR nariai – tai asmenys, kurie yra išlaikę teisės, mokesčių ir apskaitos kvalifikacinius auditoriaus egzaminus LAR prezidiumo nustatyta tvarka, turi LAR išduotą asocijuotojo nario pažymėjimą, patvirtinantį jų narystę LAR, ir yra nepriekaištingos reputacijos.
 
Asocijuotieji LAR nariai turi teisę: 
1. dalyvauti visuotiniuose LAR narių susirinkimuose; 
2. dalyvauti LAR veikloje, siūlyti savo atstovus ir būti renkami (skiriami) į LAR organus laikantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimų; 
3. naudotis LAR teikiamomis paslaugomis; 
4. susipažinti su LAR dokumentais ir gauti visą LAR turimą informaciją apie jos veiklą; 
5. jeigu visuotinio LAR narių susirinkimo, LAR prezidiumo ir LAR garbės teismo sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiam Statutui ir kitiems LAR priimtiems teisės aktams ir (arba) LAR tikslams, ginčyti minėtus sprendimus teisme Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo numatyta tvarka; 
6. susipažinti su LAR prezidiumo protokolais; 
7. teikti LAR prezidiumui skundą dėl LAR narystės komisijos priimtų nutarimų ir LAR administracijos priimtų sprendimų šio Statuto 33.15 punkte nustatyta tvarka; 
8. bet kada išstoti iš LAR.

LAR vasaros konferencija 2020 m. rugsėjo 11 d.
Visuotinis LAR narių susirinkimas
2020 m. gruodžio 18 d.

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.