2022-2024 metų laikotarpiui patvirtinti ir atšaukti auditoriai kontrolieriai
 
Suderinus Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2021 m. spalio 11 d. raštu Nr. (7.2Mr) D2-2553,
patvirtinti auditoriai kontrolieriai:
Jolanta Janušauskienė
Petras Ramanauskas
Nijolė Zibalienė
Virginija Sabaliauskaitė

 Suderinus Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2023 m. birželio 26 d. raštu Nr. (7.4 Mr) D2-1354,
patvirtinta auditorė kontrolierė:
      Rita Matulienė      
 
 
________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2023-07-26