Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Kaunas 2018


2018 m. LAR organizuojami auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai Kaune vyko spalio-gruodžio mėn.

Kursai vyko BLC verslo lyderių centre, adresu K. Donelaičio g. 62, Kaunas ir Kauno doke, adresu Jonavos g. 7, Kaunas

Darbotvarkė 8 ak. val. kursų trukmės
Darbotvarkė 4 ak. val. kursų trukmės, kai pradžia nuo 9 val.
Darbotvarkė 4 ak. val. kursų trukmės, kai pradžia nuo 13.15 val. 

2018 m. spalio 2 d.
 
Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektorius
2018-10-02
antradienis 9:00-16:30
IIPVM aktualūs klausimai (kriptovaliutos, dovanų kuponai, atvirkštinis PVM, perkant paslaugas ir kt.), Teismų praktika.
PVM seminaro darbotvarkė: 
1. Virtualios valiutos apmokestinimas PVM. 
2. Dovanų kuponų apmokestinimas PVM ( vienatipiai, daugiatipiai kuponai). 
3. Aktualūs PVM klausimai dėl PVM atskaitos, 0 proc. PVM tarifo taikymo. 
4. Planuojami PVM pakeitimai 2019 m.
5. Mokestinių ginčų ir teismų praktika.
 8Neringa 
Samuilovienė
 
 2018 m. spalio 17-18 d.:

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektorius
2018-10-17
trečiadienis 9:00-16:30
IITFAS pokyčiai, sudėtingesni atvejai
Programa
 8Daiva Žumbakienė
2018-10-18
ketvirtadienis 9:00-16:30
IIDarbo teisės aktualijos 8  dr. Paulius Čerka

2018 m. spalio 23, 25 d.:

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektorius
2018-10-23
antradienis
9:00-12:15
IIPatikslintas pavadinimas
BDAR: Ką būtina žinoti auditoriui?
Seminare bus aptarta: 
- Asmens duomenų apsaugos mitai ir tendencijos. 
- Pagrindinės BDAR sąvokos, BDAR naujovės, pagrindiniai principai. 
- Reikalaujamos techninio saugumo priemonės. 
- Duomenų tvarkymo dokumentai auditoriaus veikloje (asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašai, tvarkymo ir teikimo sutartys, sutikimai ir pranešimai, kt.). 
- Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas. 
- Duomenų saugumo pažeidimas: kaip jį atpažinti ir kaip reaguoti? 
- Rinkodara įsigaliojus BDAR. 
- Duomenų apsaugos pareigūnas. 
- Atsakomybė. 
- BDAR atitikties tęstinumo užtikrinimas (pašto dėžutė, tipiniai dokumentai, konsultantai, kt.). 
- Ateities prognozės (VDAI vaidmuo, pilkosios zonos, priežiūra, kt.).
 4 Liudas Karnickas
2018-10-23
antradienis
13:15-16:30
 I Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija įstatymo įgyvendinimo priežiūra audito įmonėse
Kas yra pinigų plovimas?
Teisinis reguliavimasSubjektų pareigos:
- Principo „pažink savo klientą“ įgyvendinimas;
- Nuolatinė dalykinių santykių/operacijų stebėsena;
- Informacijos teikimas FNTT;
- Informacijos saugojimas;
- Vidaus kontrolės sistema.
 4  Jurgita Jurkuvienė
2018-10-25
ketvirtadienis 9:00-16:30

Šie kursai vyko:
Kauno dokas, adresu Jonavos g. 7, Kaunas
įėjimas per A korpusą
IAudito dokumentų sutvarkymas po audito
 • Įvadas:        Susipažinimas. Seminaro tikslų bei dalyvių lūkesčių aptarimas.
 • Privalomi audito etapai/procedūros bei reikalavimai jų dokumentavimui: Pagal Tarptautinius audito standartus atliekamo audito privalomų procedūrų/veiksmų sąrašas ir privalomi dokumentuoti dalykai, atsižvelgiant į audito užduoties aplinkybes. Bendri reikalavimai audito darbo dokumentams. Reikalavimai atlikti specifines audito procedūras, reikalavimai surinktų audito įrodymų kiekiui bei audito įrodymų kokybei.
 • Audito darbo dokumentų tvarkymo procesas: Audito darbo dokumentų sutvarkymo procesas: kokie veiksmai gali/privalo būti atliekami tvarkant audito darbo dokumentus, šių veiksmų atlikimo laikas bei dokumentavimas
 • Audito darbo dokumentų išsamumo ir kokybės patikrinimo klausimynai: Audito darbo dokumentų išsamumo ir kokybės atitikimo Tarptautiniams audito standartams patikrinimo klausimynų pavyzdžių aptarimas
 8  Lina Drakšienė

2018 m. spalio 29-30 d.:

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektorius
2018-10-29
pirmadienis
9:00-12:15
IVidutinio (riboto) užtikrinimo užduočių atlikimas
Turinys:
 1. Sąlygos, planavimas, dokumentavimas, procedūros, įrodymai.
 2. Praktikuojančio asmens Neigiamo užtikrinimo išvada.
 3. Tarpinės finansinės informacijos peržvalgos atlikimas.
 4 Jolanta Dalia Staliūnienė
2018-10-29
pirmadienis
13:15-16:30
 I Kriptovaliutų apskaita ir auditas
Turinys
 1. kliento ūkinių operacijų kriptovaliuta atpažinimas
 2. Sandorių kriptovaliuta audito rizikos
 3. Sandorių kriptovaliuta audito procedūros
 4. Audito įmonės vidaus politika ir vidaus kontrolės procedūros, susijusios su kliento dalykinių santykių ir (arba) įtartinų piniginių operacijų stebėsenos organizavimu.
 4   Jolanta Dalia Staliūnienė
2018-10-30
antradienis 9:00-16:30
I Kokybiškas finansinių ataskaitų audito atlikimas ir dokumentavimas. Kokybės kontrolės metu nustatomų trūkumų analizė
Programa
 8  Nijolė Zibalienė

2018 m. lapkričio 5 d.:

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektorius
2018-11-05
pirmadienis
9:00-16:30
I Audito įmonės kokybės kontrolės sistemos dokumentavimas
 • Įvadas:        Susipažinimas. Seminaro tikslų bei dalyvių lūkesčių aptarimas.
 • Audito įmonės kokybės kontrolės sistemos elementai ir jų dokumentavimas Audito įmonės kokybės kontrolės sistemos elementai,  privalomi kokybės kontrolės sistemos elementų dokumentai. Darbuotojų supažindinimas su audito įmonės procedūrų vadovais bei jų pasikeitimais. Privalomas darbuotojų susipažinimas su jiems keliavimai reikalavimais bei atitikimo šiems reikalavimams deklaravimas.
 • Audito kokybės kontrolės sistemos stebėsena Audito darbo kokybės kontrolės sistemos stebėsenos procesas, jo periodiškumas bei dokumentavimas. Kasmetinė kokybės kontrolės stebėsenos proceso ataskaita, jos turinys, darbuotojų supažindinimas su stebėsenos rezultatais.
 • Audito užduoties kokybės kontrolės peržiūra Audito užduoties kokybės kontrolė peržiūra, reikalavimai jos periodiškumui; reikalavimai asmeniui, atliekančiam šią peržiūrą (patirtis, kvalifikacija, nepriklausomumas), reikalavimai peržiūros dokumentavimui (turinys, atlikimo laikas).
 8  Lina Drakšienė

2018 m. lapkričio 19 d.:

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektorius
NEĮVYKS
2018-11-19
pirmadienis
9:00-16:30
II IT gudrybės auditoriaus kasdieniniame darbe 8 prof.  Dalia Krikščiūnienė

2018 m. gruodžio 7 d.:

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektorius
2018-12-07
penktadienis
9:00-16:30

I Audito trūkumų analizė, dėmesio reikalaujančios sritys remiantis praktiniais pavyzdžiais 

Lektorius informuoja, kad prieduose yra visa esminė informacija, juos bet kokiame formate ar kompiuteriniame ar popieriniame svarbu turėti, kad mokymų metu būtų patogu nagrinėti. Skaidrės nėra pagrindinis darbo įrankis šiuose mokymuose.  
 8Mindaugas Jukna

LAR prezidiumas 2014 m. balandžio 14 d. posėdžio Nr. 7 metu priėmė nutarimą atsisakyti kvalifikacijos kėlimo kursų medžiagos spausdinimo, suteikiant galimybę kursų dalyviams gauti medžiagą elektroninėmis priemonėmis. 

2018 m. vasario 26 d. Prezidiumas patvirtino Lietuvos auditorių rūmų narių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą (suderinta su AVNT)

ATKREIPIAME DĖMĖSĮ
:
Auditorius per 2016-2018 metus privalo išklausyti ne mažiau kaip 120 akademinių valandų auditorių kursų, iš kurių ne mažiau kaip 48 akademines valandas (40 proc. visų akademinių valandų) privaloma išklausyti iš LAR narių kvalifikacijos kėlimo programos I dalies.

_____________________________________________________________________________

Registracija į auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus vyks prisijungus prie LAR interneto svetainės su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Primename, kad kiekvienas auditorius į kursus turi registruotis individualiai, su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu. 
Registracija: pasirinkti skirtuką „AUDITORIAMS/AUDITO ĮMONĖMS“ ir pasirinkti meniu punktą „Kvalifikacijos kėlimas“ ir punktą „Registracija į kvalifikacijos kėlimo kursus“. Sėkmingai baigus registraciją sistema suformuoja sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Meniu punkte "Pasirinktos temos" galite bet kada matyti temas, į kurias esate užsiregistravę ir koreguoti registraciją į kursus, o meniu punkte "Išklausytos temos" rasite informaciją apie išklausytas valandas ne tik einamaisiais, bet ir ankstesniais metais. 



 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.