Kviečiame tapti Lietuvos auditorių rūmų nariais:
  • auditoriais
  • asocijuotaisiais nariais.
 
20. LAR nariais yra asmenys, turintys auditoriaus pažymėjimą ir įtraukti į auditorių sąrašą (toliau – auditoriai), bei kiti asmenys, kurie atitinka šio Statuto reikalavimus, turi nepriekaištingą reputaciją ir pripažįsta LAR siekius. 
21. LAR nariai yra: 
21.1. tikrieji LAR nariai – auditoriai; 
21.2. asocijuotieji LAR nariai – tai asmenys, kurie yra išlaikę teisės, mokesčių ir apskaitos kvalifikacinius auditoriaus egzaminus LAR prezidiumo nustatyta tvarka, turi LAR išduotą asocijuotojo nario pažymėjimą, patvirtinantį jų narystę LAR, ir yra nepriekaištingos reputacijos; 
21.3. LAR garbės nariai – tai asmenys, kuriems visuotinis LAR narių susirinkimas suteikė LAR garbės nario vardą.