Tikrieji LAR nariai 
6. Tikruoju LAR nariu gali būti tik auditorius, turintis Įstatymo ir LAR prezidiumo nustatyta tvarka išduotą auditoriaus pažymėjimą ir įtrauktas į auditorių sąrašą. 
7. Asmuo tikruoju LAR nariu tampa auditoriaus pažymėjimo suteikimo dieną. 
8. Tikrųjų LAR narių priėmimą reglamentuoja Įstatymas ir LAR statuto 41.26 bei 41.27 punktuose nurodytos tvarkos. 
 
 
 
Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašas (suderinta su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įsigaliojo nuo 2017-12-11)
 
Kvalifikacinių LAR narių egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašas ( Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įsigaliojo nuo 2018-02-27)
2 priedas. Prašymas (dėl kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų laikymo)
3 priedas. Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų informacijos kandidatams į auditorius atmintinė 
 
Tikrojo nario (auditoriaus) mokesčio dydį reglamentuoja LAR veiklos reglamentas, kurio 27 dalis numato, kad metinis tikrojo nario mokestis yra ½ MMA

Asocijuotojo nario mokesčiai turi būti mokami LAR veiklos reglamento 29 dalies numatyta tvarka.
 
Informaciją apie nario mokestį galima rasti LAR svetainėje, auditorių / audito įmonių skirtuke (viršutinė meniu juosta, antras skirtukas iš kairės) spaudžiant:
Nario mokesčiai, atskaitymai ir kiti teikiamų paslaugų įkainiai -> Nario mokestis