Asocijuotieji LAR nariai 
9. Asmuo, išlaikęs LAR statuto 21.2 punkte nurodytus kvalifikacinius auditoriaus egzaminus ir siekiantis tapti asocijuotuoju LAR nariu, LAR pateikia šiuos dokumentus: 
9.1. prašymą pagal šio Reglamento 1 priedą; 
9.2. pažymą apie teistumą; 
9.3. medicininę pažymą dėl priklausomybės ligų.
 
Kvalifikacinių LAR narių egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašas ( Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įsigaliojo nuo 2018-02-27)
2 priedas. Prašymas (dėl kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų laikymo)
3 priedas. Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų informacijos kandidatams į auditorius atmintinė  
 
Asocijuotojo nario mokesčio dydį reglamentuoja LAR veiklos reglamentas, kurio 27 dalis numato, kad metinis asocijuotojo nario mokestis yra ¼ MMA
 
Asocijuotojo nario mokesčiai turi būti mokami LAR veiklos reglamento 29 dalies numatyta tvarka.