Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Palanga 2019


2019 m. LAR organizuojami auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai Palangoje vyko birželio, liepos, spalio ir lapkričio mėn.
 
 
LAR organizuoti auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų Palangoje:
2019 m. birželio 5-6 d.
  
Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2019.06.05
trečiadienis
9.00-12.15
 I4400-ojo TSPS „Užduotys atlikti sutartas procedūras dėl finansinės informacijos“ taikymas 
  • Tikslai, bendrieji principai, sutartis – pagrindiniai tikslai (kuo šios užduotys skiriasi nuo užtikrinimo užduočių), neprivalomas „nepriklausomumas“, pagrindinės sutarties sąlygos, galimų užduočių pavyzdžiai
  • Procedūros – galimų procedūrų sąrašas, pavyzdžiai, kaip pasirinkti procedūras (kokios procedūros netinka užduotims pagal 4400 -ąjį TSPS)
  • Ataskaita – ataskaitos pavyzdžiai (kokios formuluotės atskaitose taikytinos/netaikytinos)
  • Dokumentavimas – minimalus reikalaujamų dokumentuoti dalykų sąrašas
4 Lina Drakšienė
auditorė
viešbutyje "Gabija", Vytauto g. 40, Palanga
2019.06.05
trečiadienis
13.15-16.30
I Atsargų inventorizacija, kai auditas atliekamas pirmą kartą.
Atsargų inventorizacija:
  • įrodymų pakankamumas, tinkamumas ir audito procedūrų dokumentavimas;
  • pradiniai atsargų likučiai.
Skirtingų aplinkybių analizė, kai auditorius nedalyvauja inventorizacijoje, ir tomis aplinkybėmis tinkamų išvadų pavyzdžių aptarimas:
  • auditorius nedalyvauja inventorizacijoje ir netaiko alternatyvių procedūrų;
  • auditorius pirmą kartą atlieka auditą, praėjęs laikotarpis neaudituotas  (auditorius nedalyvauja pradinių likučių inventorizacijoje);
  • auditorius pirmą kartą atlieka auditą, praėjusio laikotarpio auditorius modifikavo išvadą dėl atsargų.
4Lina Drakšienė
auditorė
viešbutyje "Gabija", Vytauto g. 40, Palanga
2019.06.06
ketvirtadienis
9.00-14.45
 IProfesinė etika 6Dalia Vinauskienė
auditorė, LAR Etikos komiteto pirmininkė
viešbutyje "Gabija", Vytauto g. 40, Palanga
2019.06.06
ketvirtadienis
15.00-16.30
IITikrosios vertės nustatymas ir problematika2Gražina Garuolienė
UAB "Verslavita" direktorė
viešbutyje "Gabija", Vytauto g. 40, Palanga
 
 
2019 m. birželio 10 d.
 
Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2019.06.10
pirmadienis
9.00-16.30
 I Audito dokumentavimas naudojantis E-dok 
kursai vyks rusų kalba
E-dok programos pristatymas – kliento ir projekto susikūrimas (nustatymas), šablonų (angl. template) naudojimas, audito užduočių atlikimas, dokumentavimo klaidos ir audito pastebėjimai, atranka, projekto būklės peržiūra, archyvavimas. Mokymams būtina atsinešti kompiuterius. Per mokymus susikursite pavyzdinį projektą.
8Sergei Tšistjakon (direktorius) ir Angelika Ruubel
Estijos auditorių rūmų atstovai
viešbutyje „Old Mill Conference“, Žvejų g. 20, Klaipėda
 
2019 m. liepos 18-19 d.
 
Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2019.07.18-19
ketvirtadienis-penktadienis
9.00-16.30
 I Audito trūkumų analizė, dėmesio reikalaujančios sritys remiantis praktiniais pavyzdžiais
16Mindaugas Juknaviešbutyje "Gabija", Vytauto g. 40, Palanga
 
2019 m. liepos 20 d.
 
Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks

2019.07.20
šeštadienis
9.00-16.30
 II2019.07.16 patikslinta medžiaga
Tiesioginių mokesčių lengvatos, jų administravimas, pasitaikančios klaidos
8Alina Gaudutytėviešbutyje "Gabija", Vytauto g. 40, Palanga
 
2019 m. spalio 28-31 d.
 
Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
NEĮVYKO
2019.10.28
pirmadienis
9.00-16.30
ITrumpai apie svarbiausią: profesinių standartų (TAS, TPUS, TUUS, TSPS) apžvalga, Etikos kodeksas8Irma Kamarauskienėnesusidarė dalyvių grupė
NEĮVYKO
2019.10.29
antradienis
9.00-16.30
ISpecialūs svarstymai pagal specialiosios paskirties tvarką parengtų finansinių ataskaitų,  atskiros finansinės ataskaitos arba konkretaus finansinės ataskaitos elemento, sąskaitos ar straipsnio auditams. Audito užduotis  finansinių ataskaitų santraukai.  800-TAS, 805-TAS ir 810-TAS taikymas8Irma Kamarauskienėnesusidarė dalyvių grupė
 
2019 m. lapkričio 4-8 d.
 
Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2019.11.07-08
ketvirtadienis-penktadienis
9.00-16.30
 IAudito atlikimo kokybės tobulinimas. Praktiniai patarimai.
Audito įmonės kokybės kontrolės sistemos praktinio įgyvendinimo trūkumų analizė. Aptariami audito atlikimo etapai, kuriuose tikrinimų metu dažniausiai nustatomi trūkumai. Pateikiami audito standartų praktinio taikymo patarimai.
16Nijolė Zibalienėviešbutyje "Gabija", Vytauto g. 40, Palanga
 
LAR prezidiumas 2014 m. balandžio 14 d. posėdyje Nr. 7 nutarė atsisakyti kvalifikacijos kėlimo kursų medžiagos spausdinimo, suteikiant galimybę kursų dalyviams gauti medžiagą elektroninėmis priemonėmis.

Lietuvos auditorių rūmų narių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas

ATKREIPIAME DĖMĖSĮ
:
Auditorius per 2017-2019 metus privalo išklausyti ne mažiau kaip 120 akademinių valandų auditorių kursų, iš kurių ne mažiau kaip 48 akademines valandas (40 proc. visų akademinių valandų) privaloma išklausyti iš programų I dalyje išvardintų programų.
Nuo 2019-05-01 įsigaliojo LR finansinių ataskaitų audito įstatymo pataisos, nustatančios auditoriui prievolę kelti kvalifikaciją, išklausant temas korupcijos, užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius sandorius, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais.
_____________________________________________________________________________

Registracija į auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus vyks prisijungus prie LAR interneto svetainės su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Primename, kad kiekvienas auditorius į kursus turi registruotis individualiai, su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
Registracija: pasirinkti skirtuką „AUDITORIAMS/AUDITO ĮMONĖMS“ ir pasirinkti meniu punktą „Kvalifikacijos kėlimas“ ir punktą „Registracija į kvalifikacijos kėlimo kursus“. Sėkmingai baigus registraciją sistema suformuoja sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Meniu punkte "Pasirinktos temos" galite bet kada matyti temas, į kurias esate užsiregistravę ir koreguoti registraciją į kursus, o meniu punkte "Išklausytos temos" rasite informaciją apie išklausytas valandas ne tik einamaisiais, bet ir ankstesniais metais.



Visuotinis LAR narių susirinkimas
2021 m. gruodžio 10 d.
10 val. viešbutyje „Vilnius Grand Resort“

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.