Auditorių garbės teismas iškelia ir nagrinėja auditorių drausmės bylas. Auditorių garbės teismo nariai skiriami Lietuvos Respublikos audito įstatymo 59 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui. Auditorių garbės teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos audito įstatymu, Tarptautinės buhalterių federacijos Buhalterių profesionalų etikos kodeksu, tarptautiniais užtikrinimo užduočių, tarptautiniais peržiūros užduočių, tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, susijusiais praktiniais nurodymais, tarptautiniais audito standartais, kitais teisės aktais bei Auditorių garbės teismo nuostatais.
 
Auditorių garbės teismas vykdo šias funkcijas:
  • objektyviai ir laiku nagrinėja Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo siūlymus dėl drausmės bylos iškėlimo auditoriui;
  • priima sprendimą kelti auditoriui drausmės bylą ir nagrinėti šią drausmės bylą;
  • priima sprendimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 59 straipsniu;
  • vykdo kitas Lietuvos Respublikos audito įstatymo pavestas funkcijas;
  • atsako į Lietuvos auditorių rūmų paklausimus.
Auditorių garbės teismas nagrinėja drausmės bylas dėl:
  • Buhalterių profesionalų etikos kodekso reikalavimų nesilaikymo;
  • Lietuvos Respublikos audito įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos nevykdymo;
  • tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų, susijusių praktinių nurodymų nesilaikymo.
 
 
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2014-07-09