Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Tiesioginė transliacija 2020 m.


2020 m. LAR organizuoti auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai tiesiogine transliacija internetu vyko gegužės, birželio, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais.
 
2020 m. gegužės 22-29 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyko
2020-05-22
penktadienis 10:00-13:15
 IIAuditoriaus profesinių rizikų valdymas ir atsakomybės prevencija 
 • Auditoriaus profesinės rizikos
 • Auditorių profesinės civilinės atsakomybės specifika ir taikymo atvejai
 • Auditorių drausminė atsakomybė
 • Auditorių administracinė atsakomybė
 • Auditorių baudžiamoji atsakomybė
 • Sėkmingas profesinių rizikų valdymas
 • Praktiniai rizikų valdymo patarimai
 4Jovita Gabnienė ir Rūta JasilionėTiesioginė transliacija internetu
2020-05-29
penktadienis
10:00-13:15
IReguliuojamos veiklos ataskaitų patikra 2019 m.: auditoriaus vaidmuo4auditorė Justė Tušaitė ir kviestiniai ekspertai Tiesioginė transliacija internetu

2020 m. birželio 18-19 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyko
2020-06-18
ketvirtadienis
10:00-13:15
 ICOVID-19 įtaka auditui ir apskaitai
COVID 19 pandemija sukėlė daug apskaitinių bei audito atlikimo iššūkius. Lektoriai apžvelgs svarbiausias bei aktualiausias sritis, su kuriomis dabar susiduria įmonės buhalteriai bei jų auditoriai pandemijos metu. Tie iššūkiai aktualūs ruošiant tiek tarpinę, tiek metinę finansinę informaciją. 
4Saulius Bakas ir Jurgita Kerpė Tiesioginė transliacija internetu
2020-06-19
penktadienis
10:00-13:15
ITFAS pokyčiai nuomos srityje bei kitų įstatymų numatomų pokyčių apžvalga
 • TFAS 16 ,,Nuoma“:
  • Pakeitimų esmė – panaikinamas klasifikavimas tarp veiklos nuomos ir finansinės nuomos.
  • Sudėtingesnių atvejų analizė.
  • Testų, uždavinių sprendimas.
  • Siūlomi pokyčiai susiję su nuoma ir koncesija COVID atveju. Preliminariai numatyti pakeitimai taikytini nuo 2020 05 28.
 • Pinigų plovimo įstatymo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pokyčiai:
  • Pasikeitimai taikytini nuo 2020-07-01.
  • Pasikeitimai taikytini nuo 2021-03-01 – sąlyginai reikšmingi pakeitimai.
  • Pasikeitimai taikytini nuo 2021-06-01 – keičiamos nuostatos susijusios su ,,grynųjų pinigų“ sąvoka.
  • Pasikeitimai taikytini nuo 2021-08-01 – keičiamos nuostatos susijusios su JADIS ir kliento naudos gavėjo nustatymu.
 4 Daiva ŽumbakienėTiesioginė transliacija internetu 

2020 m. spalio 12-18 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyks
2020-10-13
antradienis
9:00-12:15
IVidaus auditoriaus ir eksperto darbo naudojimas atliekant auditą. 610 ir 620 TAS taikymas4dr. Irma KamarauskienėTiesioginė transliacija internetu
2020-10-14
trečiadienis
13:00-16:15


IReikšmingumas ir profesinis skepticizmas

Reikšmingumas kas tai?
Reikšmingumo nustatymas.
Reikšmingumo peržiūra atliekant
auditą.
Reikšmingumo dokumentai.
Skepticizmas kas tai?
Skepticizmo taikymas audito metu.
Situacijos, pavyzdžiai.
4Romanas Skrebnevskis Tiesioginė transliacija internetu  
2020-10-15
ketvirtadienis
10:00-13:15
IITarp skaičių ir nuojautos: finansų elgsenos taikymas apskaitoje ir audite4dr. Jekaterina KartašovaTiesioginė transliacija internetu 

2020 m. spalio 19-25 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyko
2020-10-21
trečiadienis
09:00-12:15
IDovanų politika
(Atkreipiame dėmesį, kad šių mokymų registracija vykdoma seminarų skiltyje)
4Juozas Berenta, STT atstovasTiesioginė transliacija internetu
2020-10-23
penktadienis
9:00-12:15


IViskas apie už valdymą atsakingų asmenų pareigas FA audito metu:
- Kas yra už valdymą atsakingi asmenys
- Dalykai, apie kuriuos informuojama
- Informacijos teikimo procesas
- Dokumentavimas
- Finansinių ataskaitų audito ataskaitos reikalavimai:
    - atliekant viešojo intereso, atitinkamų valstybės ir savivaldybių įmonių auditą
    - atliekant ne viešojo intereso įmonių auditą
4Jolanta Dalia StaliūnienėTiesioginė transliacija internetu

2020 m. spalio 26-31 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyko
2020-10-28
trečiadienis
13:00-14:30
IAntikorupcinės aplinkos kūrimas
(Atkreipiame dėmesį, kad šių mokymų registracija vykdoma seminarų skiltyje)
2Aira Gecevičiūtė, STT atstovėTiesioginė transliacija internetu
2020-10-29
ketvirtadienis
10:00-13:15
IITarp skaičių ir nuojautos: finansų elgsenos taikymas apskaitoje ir audite4dr. Jekaterina KartašovaTiesioginė transliacija internetu 
2020-10-30
penktadienis
09:00-12:15
IILaukiantys esminiai tiesioginių mokesčių įstatymų ir VMI teisės aktų nuostatų pakeitimai4Alina GaudutytėTiesioginė transliacija internetu 

2020 m. lapkričio 2-8 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyko
2020-11-03
antradienis
13:00-16:15

ITFAS pokyčiai nuomos srityje ir trumpa kitų numatomų pokyčių apžvalga:
 • TFAS 16 ,,Nuoma“:
  • Pakeitimų esmė – panaikinamas klasifikavimas tarp veiklos nuomos ir finansinės nuomos.
  • Sudėtingesnių atvejų analizė.
  • Testų, uždavinių sprendimas.
  • Siūlomi pokyčiai susiję su nuoma ir koncesija COVID atveju. Preliminariai numatyti pakeitimai taikytini nuo 2020 05 28.
 • Kitų įstatymų numatomų pokyčių apžvalga:
  • Pinigų plovimo įstatymo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pokyčiai
  • Kitų atitinkamai sietinų dokumentų(su pinigų plovimo prevencija) pokyčiai
  • Pasikeitimai taikytini nuo 2020 07 10
  • ,,Galutinio naudos gavėjo‘‘ sąvokos taikymo ypatumai.
  • Pasikeitimai taikytini nuo 2021 08 01 – keičiamos nuostatos susijusios su JADIS ir kliento naudos gavėjo nustatymu
4Daiva ŽumbakienėTiesioginė transliacija internetu
2020-11-04
trečiadienis
9:00-12:15

IAudito kokybės trūkumų, nustatytų vykdant 2018 ir 2019 m. LAR peržiūras, apibendrinimas4Saulius Bakas ir
Giedrius Žemaitis
Tiesioginė transliacija internetu 
2020-11-05
ketvirtadienis
13:00-16:15


IPinigų plovimo prevencija
4Jurgita JurkuvienėTiesioginė transliacija internetu 
2020-11-06
penktadienis
9:00-12:15
IViskas apie veiklos tęstinumo ir poataskaitinių įvykių vertinimą 
COVID-19 išplitimo situacijos aplinkoje:
 1. Laikotarpis po vadovybės vertinimo
 2. Papildomos audito procedūros, taikomos nustačius įvykius ar sąlygas
 3. Auditoriaus apibendrinančios išvados
 4. Įtaka auditoriaus išvadai
 5. Už valdymą atsakingų asmenų informavimas
 6. Audito procedūros, skirtos poataskaitiniams įvykiams, kurie mažina ar kitaip veikia įmonės gebėjimą tęsti veiklą
 7. Įvykiai nuo finansinių ataskaitų datos iki auditoriaus išvados datos
 8. Faktai, kuriuos auditorius sužino po auditoriaus išvados datos, tačiau prieš finansinių ataskaitų paskelbimo datą
 9. Faktai, kuriuos auditorius sužino po finansinių ataskaitų paskelbimo datos
 10. Vadovybės pareiškimai
4Jolanta Dalia StaliūnienėTiesioginė transliacija internetu 


2020 m. lapkričio 9-15 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyko
2020-11-09
pirmadienis
09:00-12:15
ir
2020-11-10
antradienis
09:00-12:15

IKurkime ir gerinkime audito kokybę kartu. 1-asis TKKS „Įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą, bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis kokybės kontrolė“, 220-asis TAS „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“ ir kiti, susiję standartai8dr. Irma KamarauskienėTiesioginė transliacija internetu
2020-11-11
trečiadienis
13:00-16:15
IPolitinių partijų ir politinių kampanijų tikrinimas4Lina Petronienė
 (VRK)
Tiesioginė transliacija internetu
2020-11-12
ketvirtadienis
09:00-12:15


IILaukiantys esminiai tiesioginių mokesčių įstatymų ir VMI teisės aktų nuostatų pakeitimai4Alina GaudutytėTiesioginė transliacija internetu
2020-11-12
ketvirtadienis
13:00-16:15


IPinigų plovimo prevencija4 Jurgita JurkuvienėTiesioginė transliacija internetu
2020-11-13
penktadienis
9:00-12:15

IViskas apie už valdymą atsakingų asmenų pareigas FA audito metu:
- Kas yra už valdymą atsakingi asmenys
- Dalykai, apie kuriuos informuojama
- Informacijos teikimo procesas
- Dokumentavimas
- Finansinių ataskaitų audito ataskaitos reikalavimai:
    - atliekant viešojo intereso, atitinkamų valstybės ir savivaldybių įmonių auditą
    - atliekant ne viešojo intereso įmonių auditą
4Jolanta Dalia StaliūnienėTiesioginė transliacija internetu 
2020-11-13
penktadienis
13:00-16:15

ITFAS apie konsolidaciją: dukterinė įmonė ir / ar asocijuota įmonė ir kitų numatomų TFAS pokyčių apžvalga:
 • Konsolidacijos pagrindiniai aspektai
 • Pagrindiniai skirtumai ir (ar) panašumai tarp dukterinės įmonės ir asocijuotos
 • Prestižas
 • Nekontroliuojama dalis (mažumos dalis)
 • TFAS 3; TFAS 10; TAS27; TAS7
 • Kitų TFAS pokyčiai, TFAS 3 Verslo jungimai, TAS 16 Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai, TAS 37 Neapibrėžtieji įsipareigojimai
 • Įsipareigojimų klasifikavimas tarp ilgalaikių ir trumpalaikių ir reversas tarp  trumpalaikių ir ilgalaikių (tikėtina bus taikytina nuo 2023 01 01)
4Daiva ŽumbakienėTiesioginė transliacija internetu 


2020 m. lapkričio 16-22 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyko
2020-11-17
antradienis
9:00-12:15
ir
2020-11-18
trečiadienis
09:00-12:15

IIstorinių finansinių ataskaitų peržiūra, tarpinės finansinės informacijos peržvalga: užduoties prisiėmimas, planavimas, atlikimas, ataskaitos forma ir turinys. 2400-TPUS ir 2410-TPUS taikymas8dr. Irma KamarauskienėTiesioginė transliacija internetu 
2020-11-19
ketvirtadienis
13:00-16:15

II2020 m. pokyčiai, turintys įtakos turto tikrajai vertei:
 • Žemės paskirtys, panaudojimas, vietos įtakos ir naujo įstatymo įtaka tikrajai vertei;
 • 2020 m. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo apžvalga;
 • Žemės sklypų poėmiai visuomenės poreikiams;
 • Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų atsiradimas ir jų įtaka tikrajai vertei;
 • Investicinis turtas - žemės sklypai;
 • Įmonės mokumo rodikliai ir jų ryšys su turto balansine verte ir tikrąja verte;
 • Covid-19 pandemijos įtaka turto vertei ir atsirandantys neapibrėžtumai.
4Gražina Garuolienė Tiesioginė transliacija internetu 
2020-11-20
penktadienis
9:00-12:15


 IViskas apie veiklos tęstinumo ir poataskaitinių įvykių vertinimą 
COVID-19 išplitimo situacijos aplinkoje:
 1. Laikotarpis po vadovybės vertinimo
 2. Papildomos audito procedūros, taikomos nustačius įvykius ar sąlygas
 3. Auditoriaus apibendrinančios išvados
 4. Įtaka auditoriaus išvadai
 5. Už valdymą atsakingų asmenų informavimas
 6. Audito procedūros, skirtos poataskaitiniams įvykiams, kurie mažina ar kitaip veikia įmonės gebėjimą tęsti veiklą
 7. Įvykiai nuo finansinių ataskaitų datos iki auditoriaus išvados datos
 8. Faktai, kuriuos auditorius sužino po auditoriaus išvados datos, tačiau prieš finansinių ataskaitų paskelbimo datą
 9. Faktai, kuriuos auditorius sužino po finansinių ataskaitų paskelbimo datos
 10. Vadovybės pareiškimai
4Jolanta Dalia StaliūnienėTiesioginė transliacija internetu 


2020 m. lapkričio 23-29 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyko
2020-11-23
pirmadienis
9:00-12:15

IRašytiniai pareiškimai kaip audito įrodymai. Vadovybės pareiškimai. Rašytinių pareiškimų patikimumo problema. 580-ojo TAS „Rašytiniai pareiškimai“ taikymas4dr. Irma KamarauskienėTiesioginė transliacija internetu
2020-11-25
trečiadienis
09:00-12:15
IIPaslaugų kainodara: objektyvūs kriterijai ir psichologiniai aspektai4dr. Jekaterina KartašovaTiesioginė transliacija internetu
2020-11-25
trečiadienis
13:00-16:15

IReikšmingumas ir profesinis skepticizmas

Reikšmingumas kas tai?
Reikšmingumo nustatymas.
Reikšmingumo peržiūra atliekant
auditą.
Reikšmingumo dokumentai.
Skepticizmas kas tai?
Skepticizmo taikymas audito metu.
Situacijos, pavyzdžiai.
4 Romanas SkrebnevskisTiesioginė transliacija internetu 
2020-11-26
ketvirtadienis
09:00-12:15

IILaukiantys esminiai tiesioginių mokesčių įstatymų ir VMI teisės aktų nuostatų pakeitimai4Alina GaudutytėTiesioginė transliacija internetu
2020-11-26
ketvirtadienis
13:00-16:15
IIMokesčių (MAĮ, GPM, NT, PM, PVM) pasikeitimai, patikrinimų analizė bei praktiniai pavyzdžiai4Artūras KapitanovasTiesioginė transliacija internetu
2020-11-27
penktadienis
13:00-16:15
IProfesinė etika4Dalia VinauskienėTiesioginė transliacija internetu 


2020 m. lapkričio 30 - gruodžio 6 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyko
2020-11-30
pirmadienis
9:00-12:15

IAuditoriaus pareigos vertinant susijusių šalių santykius, sandorius ir apskaitos operacijas. 550-ojo TAS „Susijusios šalys“ taikymas4dr. Irma KamarauskienėTiesioginė transliacija internetu 
2020-11-30
pirmadienis
13:00-16:15
IINemokumo teisės reforma. Naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas4dr. Paulius ČerkaTiesioginė transliacija internetu 
2020-12-01
antradienis
9:00-12:15
IAuditoriaus pareigos vertinant susijusių šalių santykius, sandorius ir apskaitos operacijas. 550-ojo TAS „Susijusios šalys“ taikymas4dr. Irma KamarauskienėTiesioginė transliacija internetu 
2020-12-02
trečiadienis
9:00-16:15
numatyta pietų pertrauka - 12:15-13:00
IKokybės kontrolės vadovo naudojimas
Daugiau apie vadovą: čia.
PASTABA: Dalyviai, neįsigiję Kokybės kontrolės vadovo, buvo supažindinami su KKV, bet jo paties ir jo priedų kaip dalomosios medžiagos negavo.
8Vaida KačergienėTiesioginė transliacija internetu 
2020-12-03
ketvirtadienis
13:00-16:15
II2020 m. pokyčiai, turintys įtakos turto tikrajai vertei:
 • Žemės paskirtys, panaudojimas, vietos įtakos ir naujo įstatymo įtaka tikrajai vertei;
 • 2020 m. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo apžvalga;
 • Žemės sklypų poėmiai visuomenės poreikiams;
 • Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų atsiradimas ir jų įtaka tikrajai vertei;
 • Investicinis turtas - žemės sklypai;
 • Įmonės mokumo rodikliai ir jų ryšys su turto balansine verte ir tikrąja verte;
 • Covid-19 pandemijos įtaka turto vertei ir atsirandantys neapibrėžtumai.
4 Gražina Garuolienė Tiesioginė transliacija internetu 
2020-12-04
penktadienis
09:00-12:15
IIMokesčių (MAĮ, GPM, NT, PM, PVM) pasikeitimai, patikrinimų analizė bei praktiniai pavyzdžiai4Artūras KapitanovasTiesioginė transliacija internetu


2020 m. gruodžio 7-13 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyko
2020-12-07
pirmadienis
13:00-16:15
IIMediacija: derybų ir tarpininkavimo menas4dr. Paulius ČerkaTiesioginė transliacija internetu 
2020-12-08
antradienis
9:00-12:15
IĮmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimo įtaka auditoriaus išvadai. 570-ojo (persvarstytas) TAS „Veiklos tęstinumas“ taikymas4dr. Irma KamarauskienėTiesioginė transliacija internetu
2020-12-09
trečiadienis
09:00-12:15
IADDIS naudojimas audito dokumentavimui4Vaida KačergienėTiesioginė transliacija internetu
2020-12-09
trečiadienis
13:00-16:15
IPinigų plovimo prevencija4 Jurgita JurkuvienėTiesioginė transliacija internetu
2020-12-10
ketvirtadienis
09:00-12:15
IIKritinis mąstymas4dr. Jekaterina KartašovaTiesioginė transliacija internetu
2020-12-11
penktadienis
13:00-16:15
IProfesinė etika4Dalia VinauskienėTiesioginė transliacija internetu


2020 m. gruodžio 14-20 d.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta, kur kursai vyko
2020-12-14
pirmadienis
09:00-12:15

IAudito procedūros bei audito svarstymai, susiję su paslaugų organizaciją naudojančia įmone. 402-ojo TAS taikymas4dr. Irma KamarauskienėTiesioginė transliacija internetu
2020-12-14
pirmadienis
13:00-16:15

ISpecialūs svarstymai pagal specialiosios paskirties tvarką parengtų finansinių ataskaitų,  atskiros finansinės ataskaitos arba konkretaus finansinės ataskaitos elemento, sąskaitos ar straipsnio auditams. Audito užduotis  finansinių ataskaitų santraukai. 800-TAS, 805-TAS ir 810-TAS taikymas4dr. Irma KamarauskienėTiesioginė transliacija internetu
2020-12-16
trečiadienis
9:00-12:15
IUž valdymą atsakingų asmenų informavimas. 260-ojo TAS (persvarstytas) ir 265-ojo TAS taikymas4dr. Irma KamarauskienėTiesioginė transliacija internetu
2020-12-16
trečiadienis
13:00-16:15

IAudito įrodymai: kiek, kokių, kaip, kokiu tikslu. 500-ųjų tarptautinių profesinių standartų grupės standartų taikymas4dr. Irma KamarauskienėTiesioginė transliacija internetu
2020-12-17
ketvirtadienis
9:00-12:15
ITarptautinių audito stadartų apžvalga4Vaida KačergienėTiesioginė transliacija internetu
2020-12-17
ketvirtadienis
13:00-16:15
IAuditoriaus išvada ne viešojo intereso bendrovėms: standartų apžvalga ir išvadų pavyzdžiai4Vaida KačergienėTiesioginė transliacija internetu
 
LAR prezidiumas 2014 m. balandžio 14 d. posėdyje Nr. 7 nutarė atsisakyti kvalifikacijos kėlimo kursų medžiagos spausdinimo, suteikiant galimybę kursų dalyviams gauti medžiagą elektroninėmis priemonėmis. 
 
ATKREIPIAME DĖMĖSĮ:
Auditorius per 2018-2020 metus privalėjo išklausyti ne mažiau kaip 120 akademinių valandų auditorių kursų, iš kurių ne mažiau kaip 48 akademines valandas (40 proc. visų akademinių valandų) privaloma išklausyti iš LAR narių kvalifikacijos kėlimo programos I dalies.Visuotinis LAR narių susirinkimas
2021 m. gruodžio 10 d.
10 val. viešbutyje „Vilnius Grand Resort“

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.