Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Etikos komitetas

Etikos komitetas


Etikos komitetas yra kolegialus LAR organas, sudaromas 3 metų laikotarpiui. Etikos komiteto nariai renkami visuotiniame LAR narių susirinkime, komiteto narys negali būti pažeidęs Tarptautinės buhalterių federacijos buhalterių profesionalų etikos kodekso, kurio laikytis privalo visi auditoriai.

Šio komiteto tikslai:
  • tobulinti etiško elgesio audito srityje reglamentavimą;
  • bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis,siekiant teisės aktų vykdymo aiškumo; 
  • šviesti visuomenę, aiškinant etiško elgesio audito srityje reglamentavimą;
  • skatinti auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, skatinant etišką elgesį audito srityje, svarstant teisės aktų pakeitimus ir papildymus.
Etikos komitetas atlieka šias funkcijas:
  • vadovaudamasis etinėmis nuostatomis, padeda LAR prezidiumui, kitiems LAR komitetams, auditoriams, ugdyti demokratiškumą, derinti įvairius požiūrius, siekti moralinės santarvės ir žmogiškų tarpusavio santykių;
  • nagrinėja LAR prezidiumo ir kitų LAR komitetų pateiktą informaciją apie Etikos kodekso pažeidimus;
  • koordinuoja Etikos kodekso, jo pakeitimų ir komentarų vertimą, juos vertina, rengia rekomendacijas ir teikia konsultacijas;
  • atsako į auditorių, LAR prezidiumo, Auditorių garbės teismo ir kitų LAR komitetų paklausimus dėl Etikos kodekso taikymo auditorių profesinėje veikloje;
  • teikia siūlymus LAR prezidiumui, Auditorių garbės teismui, kitiems LAR komitetams, auditoriams dėl Etikos kodekso reikalavimų įgyvendinimo;
  • vykdo kitas funkcijas, susijusias su Etikos kodekso vertinimu ir laikymosi priežiūra, bei su komiteto ir LAR tikslų siekimu.
Dėmesio! Etikos komitetui paklausimus galite teikti elektroniniu paštu etika@lar.lt


____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2014-07-022020 m. visuotinis LAR narių susirinkimas perkeliamas iš 2020 m. gruodžio 18 d. Susirinkimas bus sušauktas per 45 kalendorines dienas po LR Vyriausybės draudimo organizuoti masinius renginius, kuriuose dalyvauja iki 350 asmenų, panaikinimo

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.