VILNIUS

 
2022 m. rugsėjo mėn.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta
 2022-09-27
antradienis
11:00 - 17:00
 II Kibernetinio saugumo pamatai organizacijoje

1. Pasaulinės Kibernetinio saugumo tendencijos.
2. Kibernetinio saugumo situacijos Lietuvoje apžvalga.
3. Kibernetinio saugumo įgyvendinimo organizacijoje gairės.
4. Saugaus darbo su kompiuteriu ir mobiliais įrenginiais pagrindai.
5. Saugaus darbo už organizacijos ribų pagrindai.
6. Dažniausiai pasitaikančios kibernetinės grėsmės, jų atpažinimo būdai ir būdai nuo jų apsisaugoti.
7 Valdemar JankovskijVilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras,
Trinapolio g. 2, Vilnius

2022 m. spalio mėn.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta
 2022-10-11
antradienis
9:00 - 12:15
 ITechninės užduoties atnaujinimai bei patikros aktualijos4 Martynas Maksimovas,
VERT atstovas
verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius
2022-10-27
ketvirtadienis
10:00 - 13:15
ITFAS 16 Nuoma

Kursų metu nagrinėjami TFAS 16 Nuoma reikalavimai nuomos apibrėžimui, nuomos ir ne nuomos komponentų atskyrimui, nuomos pripažinimui ir vertinimui nuomininko ir nuomotojo apskaitoje.  Pagrindinis dėmesys yra skiriamas nuomos apskaitai ir  atskleidimui nuomininko finansinėje atskaitomybėje – analizuojama, kaip įvertinamas nuomos teise valdomas turtas ir nuomos įsipareigojimai, kokie yra reikalavimai sandorio išlaidų ir išankstiniai mokėjimų pripažinimui, aiškinama nuomos turto ir įsipareigojimų apskaita po pirminio pripažinimo, aptariamas informacijos pateikimas ir atskleidimas.  Taip pat pristatomi pagrindiniai finansinės ir veiklos nuomos pripažinimo, vertinimo ir atskleidimo reikalavimai nuomotojo finansinėje atskaitomybėje. Kursų metu sprendžiamos auditoriams aktualios praktinės užduotys ir analizuojami įmonių atvejai.
Renata Legenzova verslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius 

2022 m. lapkričio mėn.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta
2022-11-09
trečiadienis
9:00 - 12:15
IKova su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose

Kursų metu bus apžvelgiama audito įmonėms numatyta pareiga pranešti STT apie įtariamus užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius sandorius atvejus - pristatoma Lietuvos jurisdikcija kovojant su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu ir kitų valstybių kovos su papirkinėjimu naudingoji praktika, taip pat analizuojama kaip realiai Lietuvoje sekasi kovoti su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu.
 Artūras Gutauskasverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius 
2022-11-15
antradienis
9:00 - 16:30
IAudito kokybės kontrolė: pasikeitimai ir peržiūrų praktiniai aspektai

PRIEDAI

Trumpai apie 1 TKKS pokyčius, taip pat ir apie kitų  TAS pokyčius, kiek tai gali įtakoti reikalavimus audito kokybei,  pasikeitimus Peržiūros tvarkoje. Praktiniai pavyzdžiai apie peržiūrų metu dažniausiai nustatytus trūkumus, kur yra silpnosios vietos, praktiniai patarimai kaip tobulinti audito kokybę.
8Nijolė Zibalienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius 
2022-11-16
trečiadienis
9:00 - 12:15
IKova su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose

Kursų metu bus apžvelgiama audito įmonėms numatyta pareiga pranešti STT apie įtariamus užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius sandorius atvejus - pristatoma Lietuvos jurisdikcija kovojant su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu ir kitų valstybių kovos su papirkinėjimu naudingoji praktika, taip pat analizuojama kaip realiai Lietuvoje sekasi kovoti su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu.
4Artūras Gutauskasverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius 
Įvyko nuotoliniu būdu, vykdant tiesioginę transliaciją internetu 
2022-11-17
ketvirtadienis
9:00 - 12:15
ISutartų procedūrų užduotis pagal 4400 -ąjį TSPS

Kursų metu bus aptariamos auditoriaus profesinės pareigos, atliekant finansinės informacijos sutartų procedūrų užduotį, reikalavimai auditoriaus ataskaitos formai ir turiniui, galimos prisiimtos užduoties rizikos.
4Nijolė Zibalienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius 
2022-11-17
ketvirtadienis
13:00 - 16:15
IPakankamas atsakas į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką

Priedai 

330 TAS  "Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką" reikalauja surinkti kuo įtikinamesnių audito įrodymų, kuo yra didesnė auditoriaus įvertinta rizika. Kursų metu bus nagrinėjama audito įrodymų  sąsaja su įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika.
4Nijolė Zibalienėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius 
2022-11-25
penktadienis
10:00 - 13:15
ITFAS 15 Pajamos pagal sutartis su klientais

Kursų metu nagrinėjami TFAS 15 Pajamos pagal sutartis su klientais reikalavimai - sampratos,  taikymo sritys ir išimtys, aptariamas penkių žingsnių pajamų pripažinimo modelis, detaliai analizuojami reikalavimai modelio elementų pripažinimui ir vertinimui: sutarties identifikavimui, veiklos įsipareigojimų identifikavimui, sandorio kainos (atlygio) nustatymui, atlygio paskirstymui veiklos įsipareigojimams, pajamų pripažinimui įgyvendinant veiklos įsipareigojimus. Kursų metu sprendžiamos auditoriams aktualios praktinės užduotys ir analizuojami įmonių atvejai.
4Renata Legenzovaverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius 
 2022-11-29
antradienis
9:00 - 16:30
 II Kaip suplanuoti ir atlikti veiklos auditą organizacijoje?

1. Veiklos audito esmė, tikslas, uždaviniai.
2. Audito planavimas ir rizikų vertinimas.
3. 3E – ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimas.
4. Audito rezultatų parengimas ir pateikimas.
5. Kitos galimos veiklos audito kryptys (ekologija, socialinė atsakomybė, teisėtumas, kt.)
6. Praktinių pavyzdžių analizė ir būdai užtikrinti efektyvų veiklos audito atlikimą.
8 Živilė Simonaitytėverslo centro "Kamanė" konferencijų salėje (I aukšte), adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius

2022 m. gruodžio mėn.

Kursų dataI ar II dalisKursų temaKursų trukmėLektoriusVieta
2022-12-22
ketvirtadienis
9:30 - 12:45
NEĮVYKO
IIVadovų bei akcininkų atsakomybė

Dažniausiai verslo valdymas ar vystymas asocijuojamas su komercinėmis rizikomis: vadovas ar akcininkas siekia uždirbti pelno, bet ne visada susimąstoma, kad specifinėse situacijose gali kilti šių asmenų civilinė atsakomybė: 
  • Kokioms sąlygoms esant, vadovas ir (ar) akcininkas gali tapti atsakingi asmeniškai už sukeltą žalą?
  • Kokiems asmenims sukeltą žalą gali tekti atlyginti vadovui ir (ar) akcininkui?
  • Kaip vadovui „saugiai rizikuoti“: prisiimti pamatuotas komercines rizikas, netampant atsakomybės taikiniu?
  • Kam ir kokias pareigas turi vadovas ir (ar) akcininkas? Kaip šių pareigų nepažeisti?
  Lektoriai el. paštu tomas.balciunas@walless.com iki 2022-11-22 laukia klausimų, kuriuos galėtų atsakyti seminaro metu.
dr. Simona Drukteinienė ir
omas Balčiūnas
Nesusidarė dalyvių grupė

 
LAR prezidiumas 2014 m. balandžio 14 d. posėdžio Nr. 7 metu priėmė nutarimą atsisakyti kvalifikacijos kėlimo kursų medžiagos spausdinimo, suteikiant galimybę kursų dalyviams gauti medžiagą elektroninėmis priemonėmis. 
 

ATKREIPIAME DĖMESĮ:

Auditorius per 2020-2022 metus privalo išklausyti:

ne mažiau kaip 120 akademinių valandų auditorių kursų, iš kurių ne mažiau kaip 48 akademines valandas (40 proc. visų akademinių valandų) privaloma išklausyti iš LAR narių kvalifikacijos kėlimo programos I dalies;
- iš 120 valandų įskaitant temas korupcijos, užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius sandorius, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais;
jeigu auditorius teikia užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugasatlieka reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą, – įskaitant temas ir dėl profesinių standartų ir jų taikymo.

Iki pasimatymo Vilniuje!
_____________________________________________________________________________

Registracija į auditorių kvalifikacijos kėlimo kursus vyks prisijungus prie LAR interneto svetainės su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Primename, kad kiekvienas auditorius į kursus turi registruotis individualiai, su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
Registracija: pasirinkti skirtuką „AUDITORIAMS/AUDITO ĮMONĖMS“ ir pasirinkti meniu punktą „Kvalifikacijos kėlimas“ ir punktą „Registracija į kvalifikacijos kėlimo kursus“. Sėkmingai baigus registraciją sistema suformuoja sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Meniu punkte "Pasirinktos temos" galite bet kada matyti temas, į kurias esate užsiregistravę ir koreguoti registraciją į kursus, o meniu punkte "Išklausytos temos" rasite informaciją apie išklausytas valandas ne tik einamaisiais, bet ir ankstesniais metais.

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2022-12-22